7. charitativní koncert pro KRTKA

12.02.2013 21:40

    Stalo se již dobrou tradicí, že Hudební scéna Městského divadla Brno patří na jeden večer charitativnímu koncertu, věnovanému podpoře Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK. Ten letošní – již sedmý v pořadí – pořádá stejně jako v předchozích letech herec a zpěvák Robert Jícha a uskuteční se 23. března 2013 v 19:30 hodin. Pozvání přijal houslista Pavel Šporcl, zpěvačky Jitka Zelenková, Dasha, Monika Bagárová, Ivanka Korolová a členové Městského divadla Brno Aleš Slanina a Robert Jícha.

    Výtěžek ze vstupného 590 Kč je v plné výši věnován na zajištění projektu domácí péče. Jde o ojedinělý projekt, kdy se Nadační fond snaží pobyt dítěte v nemocnici zkrátit na minimum, protože ví, že je pro ně v mnoha ohledech nejlepší prožívat léčbu ve známém prostředí domova. Tuto činnost zajišťuje Klinika dětské onkologie FN Brno, a protože  není financována zdravotními pojišťovnami, náklady jsou v plné výši pokrývány ze zdrojů NFDO KRTEK.

    V současné době jde především o zapůjčení léčebných pomůcek a podpůrných přístrojů, jako jsou antidekubitační podložky, rehabilitační pomůcky, motorové dlahy či koncentrátory kyslíku. Ovšem cílem projektu domácí péče je vytvoření a vybavení skupiny lékařů a sester, kteří v kteroukoli denní i noční dobu na výzvu rodiče navštíví nemocné dítě, zhodnotí jeho stav a podniknou nezbytné kroky k vyřešení problémů. Ve většině případů tak není nutný transport ani následná hospitalizace dítěte. Ročně se domácí péče dotýká cca 60 pacientů, u 20 dětí se jedná o terminální péči, tedy o umožnění bezbolestného a klidného konce nevyléčitelně nemocných, u 40ti dětí jde o péči o výživu a celkový zdravotní stav v domácím prostředí. Prostřednictvím svého lékaře zajišťuje NFDO KRTEK péči do cca 100 km od Brna, u vzdálenějších jde o spolupráci a metodické řízení vybraného lékaře v místě bydliště pacienta po domluvě.

    Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci Kliniky dětské onkologie FN Brno a je její neoddělitelnou součástí. Od začátku svého fungování je jeho hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Realizuje programy na zvyšování kvality života malých pacientů a jejich blízkých, přispívá na vybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, na výzkum, vzdělávání zdravotnického personálu a podle aktuálních potřeb vytváří projekty na cílenou pomoc jednotlivým  dětem a jejich rodinám během aktivní léčby, ale i po jejím ukončení.

    Vstupenky jsou již nyní v prodeji a jsou k dostání v pokladnách Městského divadla Brno či na internetové stránce www.mdb.cz. (inf)