Vrchol brněnské baletní sezony má jméno:

4 ELEMENTS

05.03.2018 14:55

    O ženách a mužích, o řádu a živelnosti budou divákům na scéně brněnského Mahenova divadla od 9. března vyprávět čtyři choreografie uváděné pod společným názvem “4 ELEMENTS”. Pro Balet Národního divadla Brno to bude nepochybně další z vrcholů současné snahy uvádět do svého repertoáru díly světových choreografických osobností, pro diváky pak nepochybně vrchol nynější divadelní sezóny.

    V programu představení mají své místo dvě choreografie slavného Jiřího Kyliána – Falling Angels (Padající andělé) a Sarabande. Další světový velikán baletu, valencijský Nacho Duato je autorem choreografie nazvané Gnawa. Ta je inspirována svébytnou kulturou subsaharských hudebních a tanečních rituálů, jež patří k hlavním pramenům marockého folklóru. Autorem čtvrté choreografie Hidden Order (Skrytý řád) je velký slovenský talent Lukáš Timulák, který od své premiéry v baletním souboru v Monte Carlu před dvěma desetiletími zanechal vynikající taneční i autorskou stopu v řadě evropských divadel, ale I v zámoří.

    Zatímco Timulák svoje choreografické dílo Hidden order, usilující o sladění elementů tance, hudby a vizuálního umění ve velkou harmonii, řídí také jako režisér, nastudování Kyliánovy choreografie Sarabande se ujal Stefan Źeromski. Když o tomto “zcela mužském” díle na motivy Bachovy Partity No.2 d minor Sarabande hovořil před pěti léty v Haagu, připomněl Jiří Kylián zdroje své inspirace: Sarabande byl frivolní a neslušný tanec často vykonávaný muži v ženském oblečení, který byl za španělského krále Filipa II. zakázán. Kylián vycházel také z Genese (kniha Jób). Na příběh “smrtelníka z ženy zrozeného a majícího jen pár dnů plných trápení, kdy jako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne a nezastaví se,” pohlédl očima muže, který je agresivní, ale I zranitelně citlivý a uctivý. Dalším zdrojem mu byl japonský rituál Chado nebo čajový obřad, jehož jedna strana reprezentuje niternou pokoru, zdrženlivost, jednoduchost a hloubku, druhá však pouhý vnějškový dojem, obřad.

    Naproti tomuto “čistě mužskému” živlu “ představuji Kyliánovi Faling angels “čistě ženskou” choreografii pro osm tanečnic, pojaté jako humorná pocta ženám umělkyním a pojednávající o dvou nejvíce protichůdných vlastnostech jakékoli umělecké práce – disciplíně a svobodě. Nastudování tohoto díla se v Brně ujala Roslyn Andersonová, autorem hudby (čtyři perkuse živě) je Steve Reich. Gnawu, přibližující kulturní, náboženské a hudební tradice černé diaspory v Maroku a obecně středomořský temperament severu Afriky, inscenuje v Brně Luisa Maria Arias.

    “Naším záměrem bylo ukázat v jednom večeru velkou flexibilitu našich tanečníků. Jejich schopnost obsáhnout v relativně krátkém časovém období mnoho výrazových poloh: ženskost i mužský temperament, rychlý pohyb I vláčné, pomalé gesto,” přiblížil záměr vedení baletu jeho dramaturg Karel Litera. Ten, stejně jako šéf baletu Mário Radačovský, vyjádřil již na tiskové konferenci před premiérou přesvědčení, že devátý březen se stane skutečným vrcholem brněnského baletu v této sezóně. Je tedy mnoho důvodů nenechat si toto představení ujít. Nejbližší reprízy budou 11., 15., 22. a 23. března, 28. a 29. dubna.  (jac)

 

Foto: Ctibor Bachratý