Židlochovická televize bude brzy plnoletá

02.11.2014 09:25

    Židlochovická regionální televize vstoupila letos v létě do osmnáctého roku své existence. Zkušební provoz Informačního kanálu kabelové televize Židlochovice, jak se tehdy tomuto médiu říkalo, byl zahájen v červenci 1997. Jako pracovník městského úřadu jsem byl tehdy u toho. Studio bylo zřízeno v prvním poschodí staré radnice v Masarykově ulici a jeho skromné vybavení tvořil počítač se skenerem, který sloužil k tvorbě podkladů, a jednoúčelový počítač, umožňující předávání těchto podkladů podle zadaných požadavků do kabelové sítě. Zařízení vysílalo nepřetržitě textové a obrazové strany, sestavené do uceleného bloku, který se neustále opakoval. Tato smyčka trvala ve své první verzi třináct minut a obsahovala informace z bulletinu Okresního úřadu Brno-venkov, z informační tabule Městského úřadu v Židlochovicích, program zasedání městské rady, program letního kina, rozlosování fotbalové soutěže, informace o hodech, poutích, jarmarcích a výstavách v regionu, výzvu majitelům psů a aktuální informace týkající se povodně a likvidace domovního odpadu. Psaný text byl pro oživení prokládán fotografiemi. Ve zvuku byl šířen program rozhlasové stanice Rádio Hády.

    Pro realizaci vysílání nejvíce udělal po organizační stránce tehdejší tajemník městského úřadu Ing. Pavel Hájek a po stránce technické Vlastimil Helma, tehdy politikou nedotčený soukromý podnikatel (dnes starosta města). Při tvorbě programu se pak uplatnili pracovníci městského úřadu, jako sekretářka starosty, matrikářka a já coby redaktor Židlochovického zpravodaje a městský kronikář. Když se poprvé redakční rada sešla, konstatovala, že infokanál může sledovat celkem 349 lidí. Toto nízké číslo bylo navíc jen teoretické, protože zahrnovalo všechny abonenty kabelové televize ve městě. Mnozí z nich zpočátku ani nevěděli, jak infokanál naladit.

    Postupem času se působnost infokanálu rozšířila nejen do celých Židlochovic, ale i do sousedních Vojkovic a později i do Hrušovan u Brna. Technické vybavení se průběžně inovovalo a vysílání se zdokonalovalo, až dosáhlo dnešní úrovně. V současné době se vysílá pro majitele starších televizorů analogově a pro abonenty s moderními přístroji digitálně v HD rozlišení 1280x720. Forma se ustálila na hodinovém pořadu, jehož začátky jsou vždy v každou celou hodinu. Celý pořad má daný a neměnný časový harmonogram. Po úvodních informacích následují bloky zpravodajství z jednotlivých obcí, tedy z Židlochovic, Vojkovic a Hrušovan, dále zprávy z kultury, aktuality a na závěr pozvánky a reklamy. Pokud jde o zvukový podklad, tak ten tvoří brněnská rozhlasová stanice Krokodýl. Kdo pořad nechce sledovat celý, může si počkat na tu část, která ho zajímá. Například blok týkající se pouze Vojkovic trvá deset minut a vysílá se každou hodinu mezi dvacátou a třicátou minutou. Kromě opakujícího se hodinového pořadu se třikrát denně (ve 13, 18 a 22 hodin) vysílá Regionální videomagazín, informující o nějaké aktuální zajímavosti ze Židlochovicka (kdysi šlo opravdu o videodokumenty, dnes se natáčí digitální kamerou a s videem jako takovým už nemají nic společného).

    Náplň vysílání se obměňuje jednou týdně, v průběhu letních prázdnin jednou za dva týdny. Ve stejných časových intervalech se schází redakční rada, řízená tajemníkem městského úřadu a tvořená starosty všech tří obcí, městským archivářem a odpovědnou redaktorkou. Tou je již řadu let Lenka Betášová, která tvoří a zpracovává vlastní programovou náplň. S tvorbou jí pomáhá externistka Milena Moudrá. Obě dámy pracují s počítačem, diktafonem, fotoaparátem i kamerou na profesionální úrovni a jejich práce přináší divákům všechny podstatné informace z regionu. Občas se do programu vetře se svým příspěvkem i nějaký další externista, například já. Je to zejména tehdy, kdy je akcí víc, takže vypomůžu třeba s fotodokumentací. Navíc dodávám informace z různých brněnských tiskovek a zvu diváky k výletům do Brna, zejména za kulturou nebo třeba do zoo.

    Komu vysílání uteče, může si ho najít na webových stránkách města a prohlédnout si ho zpětně. Stejně tak jsou na těchto stránkách k dispozici i některé videodokumenty, které tak lze zhlédnout i mimo pravidelné vysílání. Kdo nemá doma televizi, může vysílání sledovat v hale nové budovy Městského úřadu v Židlochovicích v Nádražní ulici. Pořady jsou prezentovány i na internetu prostřednictvím MPEG souborů přes kanál Youtube.

    Když se ohlédnu za téměř osmnáctiletým působením židlochovického regionálního televizního vysílání, vidím ho jako velmi pospěšnou věc a výborný nápad. Dnes se na ně už každý dívá jako na samozřejmost, ale tak samozřejmé to zase není. Nebýt duchovních otců vysílání, Hájka a Helmy, asi by ani nebylo. A hlavně je za tím vším spousta práce, což si divák mnohdy ani neuvědomuje. Navíc dnes téměř každý vlastní digitální fotoaparát a mnozí i digitální kameru a téměř každý se považuje za dobrého fotografa a mnozí i za dobrého filmaře. Díky této nadprodukci se průměrná kvalita obrazových materiálů poněkud snižuje. Ve skutečnosti ke vzniku dobré fotky nebo filmu nestačí vlastnit aparát, byť kvalitní. Je potřeba taky trochu talentu, obětavosti a trpělivosti. Často je za tím spousta úsilí, čekání na vhodný okamžik, na lepší světlo a tak dále. Obě redaktorky to naštěstí vědí a snaží se divákům předkládat jen kvalitní snímky a filmové dokumenty, což se jim daří. To je samozřejmě příznivé zjištění, neboť vždycky to tak nebylo. Dnes je celkově kvalita vysílání velmi dobrá a snese ta nejpřísnější měřítka. Můj názor ale není důležitý. Pro tvůrce programu je podstatným ukazatelem úrovně jejich práce spokojenost diváků. A ta tady zjevně je.

JIŘÍ SMUTNÝ

 

Vlevo: Redaktorka Lenka Betášová a archivář Eduard Vyhlídal v archivu. – Vpravo: Záběr z haly Městského úřadu v Židlochovicích. – Dole: Lenka Betášová při práci v televizním studiu.

Foto: autor