Náš spolupracovník nám poslal tiskovou zprávu Iniciativy Zelená pro Kraví horu:

Zachránit Kraví horu pomáhají i brněnské šaliny

08.05.2013 13:05

    Zastupitelstvo města Brna má 14. května 2013 schválit prověření možnosti změny Územního plánu města Brna v ulici Žižkově na úpatí Kraví hory, a to z plochy rekreační zeleně na plochy smíšené obchodu a služeb. Taková změna by mohla otevřít oblíbenou Kraví horu developerským zásahům. U Žižkovy se jedná o místo, kde má však být v budoucnu hlavní vstup do parku na Kraví hoře. To je v rozporu se současným závazným regulačním plánem Kraví hory.

    O změnu si požádal přímo vlastník pozemků – stavební a developerská společnost FRAMA. Díky změně by šlo na tomto místě vybudovat mnohopatrový multifunkční objekt s kancelářemi, obchody a byty. Navíc nelze vyloučit, že by mohl být stejně vysoký jako sousední budova VUT. To však odporuje závaznému Regulačnímu plánu Kraví hory, který má Brno schválený již od roku 1998. Ten vidí její budoucnost ve velkém parku, který by se rozprostíral od náměstí Míru až právě po ulice Žižkovu a Grohovu – tedy jakási brněnská obdoba newyorského Central parku. Požadovaná změna by připravila budoucí veřejný park o jeho část ve prospěch soukromého stavebníka.

    „S takovým rozparcelováváním Kraví hory nesouhlasíme, jde to proti zájmu všech Brňanů a žádáme, aby zde zůstala nadále rezervována plocha pro zeleň a budoucí úpravu parku,“ říká Irena Greplová z iniciativy Zelená pro Kraví horu. Nově vzniklá iniciativa chce prosazovat co nejrychlejší realizaci parku Kraví hora. Kritizuje zároveň, jak pasivní město Brno v naplňování záměru parku je. „I sama autorka regulačního plánu byla překvapena, že se za těch více nežli 15 let z jejího návrhu de facto nic neuskutečnilo,“ podotkla Irena Greplová. Na realizaci nedalekého wellness centra, což je aktivita náležející spíše soukromému sektoru, však třeba Městská část Brno-střed a město Brno 80 mil. Kč najdou. Naopak plány na realizaci veřejného parku leží u ledu.

    „Schválení změny by se mohlo stát obrovským precedentem – jakmile na Kraví horu pustíte jednoho investora nebo developera, za chvíli přijdou další. To si musí vedení Brna uvědomit. Kraví hora musí zůstat veřejným parkem a ne prostorem pro komerční developerskou činnost, a proto také danou petici podporujeme,“ dodal Michal Závodský z místního Občanského sdružení Masarykova čtvrť.

    Změnou by bylo i město samo proti sobě – stavební pozemky jsou dražší než ty, určené pro zeleň. Tedy, když by je pak chtělo město nabýt, samo sobě by si je de facto zdražilo.

    Iniciativa proto zahájila petici Park Kraví hora a usilovně sbírá podpisy – mezi signatáři jsou již lidé z USA, Ruska, Německa nebo dokonce Jihoafrické republiky. Petice jednak požaduje brzkou realizaci parku a jednak se staví proti změnám ploch budoucí zeleně na stavební pozemky. Do boje za zelenou Kraví horu vyjely i brněnské tramvaje, které petici také propagují. První část petice by měla být předána primátorovi Brna přímo na zastupitelstvu 14. 5. 2013. Zároveň vyzývá občany, aby se i přímo zúčastnili daného zastupitelstva města Brna. Petici „Park Kraví hora“ lze stáhnout na internetu nebo je skoro dvacítka míst v okolí Kraví hory a centru Brna, kde jde petici také podepsat.

(Tisková zpráva)

 

 

Iniciativa Zelená pro Kraví horu = volné uskupení lidí, kteří mají rádi Kraví horu a chtějí pozitivní formou usilovat o:

* zelenější Kraví horu bez aut a další výstavby
* rekonstrukci veřejných hřišť a plácků pro děti
* další rozšíření parku bez plotů a placených vstupů (včetně odstranění areálu VUT a přeměnu v park)