Začaly žně, ve Strážnici chystají dožínky

18.07.2013 10:45

    Žně se rozběhly do obrátek v jihomoravských zemědělských podnicích na pískách podél řek Dyje a Moravy.

    Obiloviny letos sypou průměrnou až nadprůměrnou úrodu zrna. Rekordní sklizeň je letos u řepky. Z jejího semene se lisují oleje pro kuchyňskou spotřebu nebo pro biopaliva do motorů. Řepku vyseli zemědělci letos hojně, protože nemohou pěstovat tolik krmiv jako dříve. V ČR se zmenšila o 40 procent soběstačnost státu ve vepřovém mase i v dalších živočišných komoditách, aby západoevropští sedláci měli kde uplatnit své produkční přebytky. Posílají je ke spotřebě na Východ do ČR prostřednictvím nadnárodních prodejních řetězců s majiteli v jejich státě.

    Naopak ve strážnickém skanzenu v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy už chystají na 28. července 2013 od 9 do 17 hodin pro návštěvníky další z řady programů prezentujících každodenní činnosti i slavnostní události v životě jihomoravského venkova. Pořad s názvem „Dožínky“ bude zaměřen na představení činností, které se vztahovaly k letnímu období žní a k oslavě sklizené úrody. Toto klíčové období bylo vyvrcholením celoroční snahy zajistit živobytí a dostatek potravin pro rodinu. Návštěvníci skanzenu se seznámí s tradičními plodinami a způsoby jejich sklízení a zpracování – od sečení přes mlácení a mletí až po způsoby využití zrna a slámy. Budou moci také ochutnat tradiční pokrmy připravované z nově namleté mouky i z dalších plodin. Ve 13.30 hodin muzeum ožije dožínkovou oslavou – průvod krojované chasy z Kněžpole a místní části Bílovic – Včelar ponese a předá dožínkový věnec hospodáři jako symbol dokončené práce a nové úrody. Pro děti bude připravená tematicky zaměřená výtvarná dílna, nebude chybět ani řemeslný jarmark.  (vž)

 

Vlevo: Mletí obilí. – Vpravo: Mlátička. – Dole: Dožínkový průvod.

Foto: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy