Za celoživotní přínos pro myslivost

26.06.2015 17:50

    Na Národní výstavě myslivosti v Brně byla v pátek 26. června 2015 velká sláva. Jeho královská výsost princ Michael Jakub Alexander Stewart z Albany, velmistr Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, pasoval osmdesátiletého Ivana Višňáka na čestného rytíře za jeho celoživotní přínos pro myslivost.

    Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice moravského národa, zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a hospodářském. V České republice působí jako občanské sdružení na principu svobody víry a vyznání, spojuje všechny křesťany, jinověrce a občany, kteří přijímají za své deset ctností rytířů  čest, věrnost, víru, naději, lásku, milosrdenství, statečnost, spravedlivost, moudrost a umírněnost. V čele řádu stojí zemský mistr Dr. Ing. Jaroslav Pospíšil Postřelmovský, rytíř z Heydeldorfu a na Haydelbergu, Eq.M. Ve městech a obcích, kde jsou pro to podmínky, řád zřizuje komendy, v jejichž čele stojí komtuři.  (jbo)

 

Zdůvodnění, proč bude Ivan Višňák pasován na čestného rytíře, přednesl zastupující velmistr řádu Dr. Ing. Jaroslav Pospíšil.

Slavnostního aktu se osobně ujal velmistr řádu princ Michael Jakub Alexander Stewart z Albany.

Myslivec Ivan Višňák se právě stal novým čestným rytířem Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana.

Fotoreportáž: Jan Mervart