Vzácný archeologický nález z „První židovské války“ proti Římanům

31.03.2018 16:10

    Izraelští archeologové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě našli v jeskyni nedaleko Chrámové hory v Jeruzalémě vzácné bronzové mince, které jsou pozůstatkem z čtyřletého období revolty Židů proti Římské říši mezi lety 66–70 o. l. Objev byl učiněn krátce před letošním svátkem Pesach, který se v tomto roce koná souběžně s Velikonocemi.

    Pár mincí pochází z doby počátku povstání, ale většina z nich byla vydána až v posledním roce vzpoury, nazvaném jako „čtvrtý rok“. Během tohoto posledního roku se změnil hebrejský nápis na mincích z „Svobodu pro Sion“ na „Vykoupení Sionu“, což odráželo nálady povstalců v tomto posledním roce plném útrap. Povstání, označované též jako „První válka židovská“, skončilo na podzim roku 70 dobytím židovského hlavního města a zničením druhého Chrámu, exilem části židovského obyvatelstva a vylidněním Judeje. „Objev jako je tento, mince se slovy svoboda a vykoupení, krátce před Pesachem, židovským svátkem svobody, je nesmírně dojemný,“ sdělila archeoložka Eilat Mazarová.

    Mince nesou kromě hebrejských nápisů další židovskou symboliku, jako palmovou ratolest, myrtu, etrog a snítku vrby, a také vyobrazení poháru, jaký byl užíván při chrámových bohoslužbách. Nalezené mince byly dobře čitelné, zřejmě i proto, že sloužily svému účelu jen velmi krátkou dobu.

    Kromě mincí se v nalezišti v Ofelu, na úpatí pod jižní stěnou Chrámové hory, našly keramické džbány a další nádoby. Podle Mazarové stojí za pozornost, že tato jeskyně nebyla objevena žádnými z jeruzalémských obyvatel nebo znovu využita v období po druhém Chrámu. Stalo se tak, že jeskyně posloužila k zakonzervování života v obklíčeném Jeruzalémě během čtyřletého období vzpoury proti Římanům.

    Stejné mince nesoucí nápis „Vykoupení Sionu“ byly nalezeny už o něco dříve u Robinsonova oblouku u Západní zdi archeologem Benjaminem Mazarem, dědečkem Eilat Mazarové. Mazar začal vést vykopávky týmu archeologů z Hebrejské univerzity u Chrámové hory ihned, jak to bylo možné po skončení tzv. Šestidenní války.

Podle izraelského deníku Arutz Sheva
ERIKA BEZDÍČKOVÁ

 

Mince vydané židovskými povstalci během revolty proti Římanům.
Foto: © Eilat Mazar / Hebrew University