Vývozce textilu a obuvi poškozuje nestabilní politická situace

15.08.2013 15:25

    Nestabilní politická situace v ČR poškozuje tuzemské vývozce textilu a obuvi, kteří se pozdě, ale přece zoufale snaží obnovit dříve dobrovolně opuštěná odbytiště českého zboží na Východě.

    S díky je obsadila konkurence ze Západu (protože Češi zúžili svoji perspektivu odbytu zboží jedině na země EU). Obrovské trhy zejména v Rusku nyní nemíní Čechům dobrovolně přepustit. Jde přece o velké zisky! Tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová k brněnským veletrhům módy Styl a Kabo uvedla, že nedávná silná akvizice v Rusku vyzněla na prázdno. Nepotkala seriozní obchodníky. »Malé obuvnické firmy ale potřebují prorazit na východní trhy se státní podporou (ta je obvyklá u jiných zemí, v ČR však chybí). V nestabilní politické situaci ČR se nedají uzavírat kontrakty. Politici škodí výrobcům a vývozcům stejně jako nesmyslná byrokracie. K tomu od 1. ledna 2014 mají platit nové zákony, které nenavazují na dosavadní legislativu. Při převádění evropského práva do českého by bylo nejlepší přeložit je do češtiny doslovně a vyhlásit je za platné v ČR. To než do českého znění norem EU vtělovat lidovou tvořivost zájmových ekonomických skupin, jak se nezřídka děje. Takhle třeba jeden zákon EU se nesmyslně rozděluje po částech do patnácti zákonů českých,« řekla praktickou situací zklamaná Mayerová.  (vž)