Výsušná jižní Morava vydává slabou žňovou úrodu

18.07.2018 10:10

    Výsušná jižní Morava vydává letos poměrně skrovnou žňovou úrodu. Je horší, než ve vysočinských okresech sousedních krajů s větším množstvím klimatické vláhy dodané vegetaci.

    Dle Agrární komory Jihomoravského kraje je v tomto regionu pod střechou chlebové a jiné potravinářské zrno ze dvou třetin z osetých 110 370 hektarů ozimou pšenicí. Vlivem sucha ale sype v průměru pouze 4,6 tuny zrna po hektaru. Zrna je množstevně méně, než počítal plán, má menší hmotnost, je však tvrdé, suché, s menší potřebou posklizňové úpravy.

    Jarní ječmen, hlavně pro sladovny, mlýny a pekárny, je v tomto kraji vymlácen na první třetině z osevní plochy 27 900 hektarů. Dává průměrně 4,25 t/ha. Sklizeň řepky ozimé ze 42 900 hektarů k vylisování potravinářských olejů a k výrobě motorových biopaliv se blíží k závěru. Řepka olejka dává pouze 3,11 tuny zrna z hektaru.

    Letošní velmi suché žně vrcholí v těchto dnech ve výsušných okresech Znojmo (obiloviny celkem bez kukuřice sypou zemědělcům na Znojemsku průměrně  pouze 3,8 tuny po hektaru) a též v okresech Břeclav a Hodonín. Bez umělých závlah tam pěstitelé vzteky skřípou zuby nad skrovným výdělkem z prodeje letošní úrody. Zato v sousedním okrese Vyškov zčásti na Drahanské vrchovině zapršelo více, a tudíž obiloviny celkem tam vykazují sklizeň 5,87 t/ha, z toho šest tun na hektar tam je u chlebové pšenice. Na podzim a v zimě to může mít vliv na růst ceny potravinářských surovin a potravin i nápojů vůbec.

    Velké sucho a nedostatek vody v půdě, povrchových i podzemních zdrojích vody působí též velké množství žňových požárů. Téměř každý den hoří v některém z jihomoravských okresů strniště či obilí na stojato za desítky až stovky tisíc korun a k tomu někde také drahé sklízecí mlátičky za miliony korun. Žňových požárů na jižní Moravě je letos nejméně o polovinu více, než v jiných letech s vlhčím podnebím. Vedrem a prachem zmožení pracovníci rostlinné výroby se snaží co nejdříve po sklizni strniště podmítnout nebo raději hluboce zorat, aby přerušili půdní kapiláry, kterými z vyprahlé ornice uniká do ovzduší drahocenná půdní vláha.  (vž)