Výstava ke 100. výročí založení československých legií

07.10.2014 09:55

    Putovní výstavu ke 100. výročí založení československých legií otevřeli ve dvoraně Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně (Kounicova 44).

    Představitel Univerzity obrany na vernisáži připomněl, že odkaz legionářů úzce souvisí s životním posláním absolventů UO. Jen jedinci s nejlepšími osobnostně profilovými parametry se stali hrdiny. Tisíce bojovníků přišly o život proto, aby existovala naše svoboda, náš samostatný stát. Absolventi UO jsou k podobnému poslání předurčeni.

    František Trávníček z Čs. obce legionářské upozornil na to, že 25 let po tzv. sametové revoluci se objevují snahy legionářství potlačit, zatratit. Protinárodní propaganda agituje, že legionáři byli ti, kteří zradili císaře pána, přísahu a dovolili si bojovat proti Rakousku-Uhersku. Morální odkaz čs. legionářů je v současné době žel diskreditován a pošlapáván se snahou na vše zapomenout.

    Putovní výstava v Brně dává do 6. listopadu 2014 přehled vývoje legií před sto lety. A to od vzniku dvou vojenských jednotek 18. 10. 1914 juliánského kalendáře v Kyjevě, které daly základ Československým vojenským legiím. Další jednotky pak vznikly v Rusku, Itáliii a Francii jako součást zahraničního odboje. Jeho účastníci chtěli nový samostatný stát (zatím nejasných představ jak má být uspořádán), ukončit válku, vrátit se domů a žít ve svobodném státě.  (vž)
 


Foto: Václav Žalud