Výstava k 80. výročí úmrtí zakladatele čs. státu

16.05.2018 19:35

    Druhý život T. G. Masaryka je název výstavy, zahájené dnes ve foyer Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně na Žerotínově náměstí č. 3. Potrvá do 1. června a připravili ji a organizačně zajistili pracovníci Historického ústavu Akademie věd České republiky ve spolupráci s dalšími badateli. Záštitu nad ní převzal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

    Na 16 panelech výstava ukazuje, v čem spočívá odkaz prvního čs. prezidenta a že jeho odkaz je především výzvou k nelhostejnosti. Těžiště jeho úsilí bylo ve službě veřejnosti a soustředilo se na kvalitu každodennosti. Jádrem Masarykova odkazu je humanitní demokracie. Další panely nesou názvy např. Nová Evropa a demokratický mír, Masarykova filozofie českých dějin, T. G. Masaryk a postavení žen ve společnosti, Nositelé, správci a pokračovatelé odkazu T. G. Masaryka a Diskuse a spory o T. G. Masarykovi.

BOHUMIL HLAVÁČEK