Výroční schůze brněnské městské organizace Seniorů ČR

06.03.2018 23:15

    Svaz důchodců České republiky je od sklonku loňského roku zapsaným spolkem s názvem Senioři České republiky. Brněnská městská organizace Seniorů ČR, která má více než 500 členů, bilancovala dnes na výroční schůzi své aktivity, které jsou pozoruhodné. Směřovaly k rozšiřování volnočasových aktivit, jimiž byla například setkávání s jubilanty – těmi, kteří překročili věk 75 let. Osmdesátníci a starší jsou zváni každoročně. Oblíbené jsou tradiční čtvrteční taneční odpoledne s živou hudbou. Tradici mají i společenské plesy, ten loňský byl v v Rubínu v Žabovřeskách. Společně bývají oslavovány masopust, Mezinárodní den žen, Den matek a Mezinárodní den seniorů. Stejně jako v minulých letech patří v Brně mezi nejaktivnější kluby důchodců v Komárově, Králově Poli, Jundrově, Maloměřicích, Obřanech a oba ve Starém Lískovci. Neméně oblíbené bývají pondělní vycházky do okolí Brna, kterých se zúčastňuje pravidelně 40 až 50 seniorů, mezi nimiž převažují ženy. Rozšířila se sportovní aktivita brněnských seniorů, a to nejen pokud jde o turistiku. Ve výčtu oblíbených aktivit nechybějí ani zájezdy nejen do okolí Brna, ale i za krásami jižní Moravy i na Slovensko do Zvolena.

    Rád připomínám, že v našem městě vychází barevný dvouměsíčník Brněnský senior, dokonce i na webových stránkách. Vyhledávanou bezplatnou službou je právní poradna, kterou v sídle sekretariátu Seniorů ČR v Běhounské ulici 17 v prvním patře důchodcům poskytuje JUDr. Mirka Martinková. Nejbližší termíny jsou 13. a 27. března, další 24. dubna, 22. května a 5. a 19. června.

    Senioři ČR hájí oprávněné požadavky a zájmy starší generace i zdravotně postižených. Jednou z nejnovějších iniciativ je petice za osvobození seniorů od povinného placení televizních a rozhlasových poplatků.

BOHUMIL HLAVÁČEK