Výrazné sucho na Moravě obnažuje říční dna

22.07.2013 10:25

    Sucho výrazně ovlivňuje průtok řek ve správě podniku Povodí Moravy.

    Dle hydrologů a meteorologů jsou průtoky v porovnání s dlouhodobými červencovými průměry téměř všude podprůměrné a dosahují většinou 35 až 65 % normálu. Toto číslo potvrzuje i vodohospodářský dispečink s. p. Povodí Moravy. Nejvíce poznamenal nedostatek srážek povodí Bečvy a Olšavy, kde je průtok v řečištích na úrovni devíti až dvaceti procent běžného normálu. Generální ředitel s. p. Povodí Moravy Radim Světlík uvedl, že „v následujících dnech očekáváme setrvalé nebo zvolna klesající stavy hladin na všech tocích v povodí řeky Moravy.“

    V důsledku dlouhodobých dešťů v červnu je povodí poměrně nasycené a nádrže mají relativně plné zásobní prostory. Kromě zabezpečení odběrů plní funkci nalepšování průtoků, aby v korytech netekly zhusta jen zapáchající hnijící splašky a tlející řasy.

    Dosud nejsou omezovány schválené průmyslové či závlahové odběry vody z toků a nádrží, ani stanovené minimální průtoky pro zachování biologického života v řekách a potocích. Vodohospodáři se snaží vodu v nádržích zadržet pro případ, že by suché počasí pokračovalo. Voda se v nich postupně stále více ohřívá, což nepříznivě ovlivňuje její kvalitu – ubývá v ní kyslík a ryby a vůbec fauna s florou hynou. Zatím nikde moravští vodohospodáři neřešili havarijní stav ohrožení vodního ekosystému.

    Na polích jižní Moravy, kde v letní slunečné výhni rychle pokračují žně  půda na polích puká suchem. Do puklin lze místy vsunout i dlaň. Sedláci se hrozí, že jim zaschnou např. brambory a kvůli jejich nedostatku budou na trhu např. kilogram za padesátikorunu. V mnohých vesnicích mají více vína ve sklepě, než vody ve studni.  (vž)