Výběrové řízení na místo redaktora Listů Univerzity obrany

28.01.2014 20:15

Rektor-velitel Univerzity obrany nabízí volné systemizované místo pro občanského zaměstnance:

Redaktor, novinář oddělení vnějších vztahů

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 3. 2015 (v souladu se zákoníkem práce) s možností dalšího prodloužení.
Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské bakalářské vzdělání
Platová třída – 10
Místo výkonu práce – zařízení UO v Brně
Předpokládaný termín obsazení místa: 1. dubna 2014

Obsah činnosti:
- samostatná publicistická činnost, psaní zpráv, článků a reportáží pro média, vč. webových stránek školy;
- organizování a vydávání univerzitního časopisu Listy Univerzity obrany;
- zajišťování fotoreportérských prací;
- tvorba materiálů pro prezentaci Univerzity obrany v médiích a podpora prezentačních aktivit školy.

Požadavky:
- vysokoškolské bakalářské vzdělání se zaměřením na žurnalistiku;
- prokazatelná žurnalistická praxe v médiích (tisk, rozhlas, TV, zpravodajské portály, apod.)
- výborný psaný projev v českém jazyce a stylistické schopnosti;
- pokročilé znalosti Microsoft Office 2010, pokročilé fotografické dovednosti, vč. úpravy fotografií;
- komunikativnost, kreativita, pečlivost, samostatnost a flexibilita;
- znalost angličtiny je výhodou;
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením),
- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).
- Podmínkou přijetí je vydání „Poučení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“ (podle § 9 odst. 1 zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ“ (podle § 9 odst. 2 zákona 412/2005 Sb.). V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení“ přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

Nabídka:
- práce na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
- osobní ohodnocení podle znalostí a zkušeností uchazeče;
- 5 týdnů dovolené;
- prostor pro seberealizaci a práci s lidmi;
- příjemné pracovní prostředí v centru Brna a dobrý kolektiv

    V případě zájmu o uvedené místo zašlete profesní životopis s průběhem praxe, motivační dopis, ověřené opisy vysvědčení nebo diplomů a čestné prohlášení o bezúhonnosti a zdravotním stavu do 21. února 2014 na adresu Univerzita obrany, Anna Mlčoušková, Kounicova 65, 662 10 Brno, e-mail: anna.mlcouskova@unob.cz. Vaše materiály budou považovány za důvěrné. Uchazeči splňující požadavky budou pozvání na osobní pohovor s praktickým prokázáním žurnalistických dovedností. Další informace na e-mailu: vladimir.sidla@unob.cz.

    Rektor – velitel
    brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.