VIDA! – Vynálezy, které ovlivnily lidstvo

12.07.2015 22:30

    Akademie věd České republiky, Sdružení moravských pracovišť AV ČR a Moravian Science Centre Brno se spojily při přípravě pozoruhodné výstavy s názvem „Vynálezy, které ovlivnily lidstvo“.

    Slavnostní zahájení s úvodním slovem předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše, proběhlo  9. července 2015 v prostorách Moravian Science Centre Brno – VIDA, Křížkovského 12. Výstava je pořádána u příležitosti 125. výročí Akademie věd České republiky. Cílem je představit veřejnosti Akademii věd a její široký záběr třemi na sebe navazujícími tematickými okruhy.

    První představuje významné české vynálezce. Pozorný divák může vstoupit do hry a správně určit dvojice „vědec a jeho objev“. Protože tvůrci výstavy neopomenuli humor, i pro vědu prospěšný, nechybí připomínka na největšího muže české vědy všech epoch, včetně budoucích: Járy Cimrmana. Zde nehledejme vynález do páru, Jára, jak známo, vynalezl vše, byť zpravidla s mírným zpožděním, které tak našeho objevitele připravilo o mnohá světová prvenství.

    Brno je městem tradice výzkumu i výroby v oblasti elektronové mikroskopie. Druhá část výstavy představuje úspěchy brněnské vědy pomocí interaktivních modelů. Zaujmou, podpoří zvídavost a hravou formou přiblíží principy přístrojů, které nás v běžném životě obklopují, nebo jsou předmětem současného bádání. Návštěvník má možnost vyzkoušet si základní principy jejich funkce. (Např. model dalekohledu, mikroskopu, lidského oka demonstrující promítání obrazu na sítnici. Dvojrozměrný model optických elementů pomocí svazku laserových paprsků demonstruje jejich základní funkci.) Jednoduché úkoly dají každému šanci, stát se na chvíli vědcem. Pro nejmenší návštěvníky je připraven hrací koutek s čočkami.

    Třetí části výstavy je téma „Příběh kapky“ s podtitulemJaroslav Heyrovský, první český Nobelista“. Snaží se přiblížit návštěvníkům osobnost, našeho dosud jediného nositele Nobelovy ceny za chemii. Tato část expozice je tvořena písemnými materiály na panelech a exponáty, které dnes již představují historickou hodnotu.

    V průběhu výstavy proběhne jedenkrát v měsíci „Den pokusů u Heyrovských“ – workshopy zaměřené na žáky základních a středních škol.

    Výstava potrvá do konce října letošního roku. Zábavní centrum je otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin, pátek a sobota do 19.00 hodin.  (št)

 

Foto: Jaroslav Štěpaník