Impozantní výstava v Moravském zemském muzeu přibližuje počátky christianizace u nás i základy naší státnosti

Velká Morava po půl století opět kraluje muzejní scéně

30.11.2014 13:55

    Po jedenapadesáti letech od reprezentativní brněnské výstavy věnované Velké Moravě, která pak v 60. letech minulého století obešla velkou část Evropy a představila počátky státnosti našich národů, přichází Moravské zemské muzeum v Brně s další, snad ještě reprezentativnější výstavou, jež sice nese název Velká Morava a počátky křesťanství, ale jejíž zaměření je širší a přesahuje do několika dalších tematických okruhů. Nutno ovšem upozornit, že MZM je v tomto případě spoluúčastníkem akce nazvané Projekt Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy, uskutečňované v  rámci záměru označeného jako Program aplikovaného výzkumu vývoje národní a kulturní identity a financovaného Ministerstvem kultury ČR, v němž úloha hlavního řešitele připadla brněnskému Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Výstava je po nedávné mezinárodní konferenci ve Velehradě druhým výstupem zmíněného projektu. Kurátory výstavy jsou proto doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., archeolog Moravského zemského muzea v Brně, a archeologové doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., a Mgr. Zdenka Kosarová, pracovníci Archeologického ústavu Brno Akademie věd ČR. Výstava se koná pod záštitou prezidenta republiky, ministra kultury, arcibiskupů pražského a olomouckého a primátora města Brna; partnerských institucí je pak více než tři desítky.

    Čísla informující o rozsahu výstavy nejsou vůbec suchá, ale naopak velice impozantní jako celá výstava: ve druhém patře Paláce šlechtičen (Brno, Kobližná 1) lze spatřit zhruba 1.200 předmětů z 5 zemí (Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Rakouska) od cca 35 institucí, které většinou ochotně poskytly zápůjčky (pravda, našly se i takové, které svou ochotu různě limitovaly). Je fantastické, že asi z 95 % se jedná o originály! Navíc jde v mnoha případech o prezentaci nových nálezů, které je tedy pochopitelně možné spatřit na výstavě poprvé a které nabízejí i nové interpretační možnosti, protože zatímco písemné prameny jsou prakticky už vyčerpány, právě z nových archeologických nálezů lze odvozovat nové souvislosti a poznatky, přestože vědecká diskuse o podobě velkomoravského státního útvaru a o jeho fungování ani zdaleka nekončí. Celá výstava je rozdělena do několika tematických celků, jež sice z hlediska chronologie respektují časovou posloupnost, ale jsou už na první pohled odlišně pojednány jak úpravou, tak celkovým obsahovým pojetím, přičemž v každém oddíle se návštěvníkům line do ucha stylový hudební doprovod. Z téměř nepřeberného množství artefaktů návštěvníkům až oči přecházejí, přesto jsou soubory uspořádány systematicky a přehledně. Tvůrci výstavy nezapomněli snad na žádnou oblast života starých Moravanů: k vidění tu jsou věci běžné denní potřeby, různé nástroje a zbraně, ozdoby a šperky, rekonstrukce hrobů, trojrozměrné modely vybraných stavebních objektů, a to jak kostelů, tak třeba hospodářských i jiných budov (mimochodem – ty odpovídají nejnovějším poznatkům o nich a jsou zhotoveny unikátní technologií pryskyřicových odlitků), písemné památky (ovšemže jde o pozdější opisy), nechybějí výtvarné představy ani různé digitální vizualizace či videoprojekce… Návštěvníky, kteří projeví hlubší zájem, upozorňují tvůrci výstavy například na poklad ze Zemianského Vrbovku, šperky tzv. sadské princezny či kněžny ze Želének, předměty z kolínského knížecího hrobu, stejně jako jim doporučují aspoň krátké zastavení u téměř stovky železných předmětů z Klášťova a Pružiny… I když na výstavě najdeme více než tisícovku exponátů, přesto jde samozřejmě pouze o výběr, poněvadž pochopitelně nelze vystavit všechny památky, které se nacházejí v depozitech či trezorech muzeí a dalších institucí… I když každý oddíl je zajímavý, nelze nevyzvednout tu část výstavy, která vás zavede do jakéhosi téměř až pohádkového skleněného království s nejrůznějšími šperky a ozdobami, jež jsou vystaveny a nasvíceny ve skleněných tubusech…

    Návštěvníky výstavy – zejména rodiny s dětmi či školní výpravy – upozorňujeme, že za zvláštní pozornost stojí místnost, v níž je kreativní dílna, umožňující interaktivní přístup k vystaveným předmětům. Malí, ale i velcí zájemci si tam mohou doslova osahat třeba modely kostelů, repliky různých archeologických předmětů, zahrabat si v pískovišti s nálezy, mohou si zkusit mletí na žernovu, vyrazit si repliku mince byzantského císaře Michala III., vyplnit si badatelský list Můj deník z cesty po Velké Moravě a podobně. Namísto dlouhých popisek tu také najdou moderní zpracování některých velkomoravských událostí formou komiksu.

    Tvůrci výstavy a jejich spolupracovníci také připravují rozsáhlý katalog s řadou jistě podnětných příspěvků. Samotná výstava pak v Brně setrvá do konce února 2015, poté poputuje do Prahy a nakonec do Bratislavy.

JAN MERVART

 

Na výstavě Velká Morava a počátky křesťanství jsou mezi exponáty hrobové rekonstrukce, šperky a ozdoby, modely staveb, rydla na psaní do voskových destiček, písemné památky, ostruhy i náboženské křesťanské symboly.

Foto: autor