Vědecké centrum CEITEC VUT v plném provozu

17.09.2016 15:20

    Středoevropský technologický institut (CEITEC – Central European Institute of Technology) VUT v Brně oficiálně spustil plný provoz ve svých nových laboratořích. Přítomna byla ministryně školství Kateřina Valachová. Špičkové vědecko-výzkumné centrum, které sídlí v blízkosti areálu VUT Pod Palackého vrchem, představuje tzv. evropské centrum excelence. Vysoké učení technické zde v rámci projektu CEITEC zajišťuje výzkumné programy zaměřené na pokročilé materiály a pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie.

    Nový komplex čtyř budov nedaleko Technologického parku ukrývá například tzv. čisté laboratorní prostory, které jsou několikanásobně čistší než prostředí v operačním sále. V rámci výzkumných institucí jde o největší čisté prostory v ČR. Laboratoř pro přípravu nanostruktur, kde je riziko kontaminace nanotechnologického vzorku, eviduje dokonce desettisíckrát méně prachových částeček na kubickou stopu a je přístupná jen ve speciálním skafandru. Laboratoře fungují v tzv. režimu open access a jsou přístupné nejen vědcům a doktorandům z VUT, ale také z dalších brněnských univerzit, výzkumných institucí a také průmyslovým partnerům. Unikátnost tamního vybavení spočívá především v koncentraci stovek špičkových přístrojů, které jsou srovnatelné s vybavením předních světových univerzit. Například speciální mikroskop pro velmi přesná měření v oblasti nanotechnologií dokáže měřit s přesností nanometru na ploše několika čtverečních centimetrů. Podobných přístrojů je pouze několik na světě.

    CEITEC VUT představuje centrum excelentní vědy, jehož výsledky mohou v budoucnu významně přispět ke zlepšování užitných vlastností materiálů, konstrukcí, strojů či systémů. Nezanedbatelný je také význam pro zlepšení kvality života a zdraví člověka.

    Samotná výstavba vědeckého komplexu čtyř budov, které jsou vzájemně propojené podzemními chodbami, stála 625 milionů korun. Na 842 milionů vyšlo přístrojové vybavení laboratoří a další špičkové technologie určené pro vědecké týmy. Většinu nákladů ale pokryly dotace z Evropské unie. S výstavbou laboratoří se začalo před čtyřmi lety, ve zkušebním provozu pak fungují od konce loňského roku.

    Ministerstvo školství si velice cení toho, že se VUT se podařilo – i přes veškeré potíže, s nimiž se potýkaly téměř všechny projekty výzkumných center – úspěšně realizovat svou část projektu a vytvořit tak jedinečnou a současně špičkovou infrastrukturu. CEITEC je vynikajícím příkladem úzké spolupráce několika univerzit a Akademie věd ČR na poli výzkumu.

Text a foto: Petr Michl