Vědci sledují ve vzorcích z Antarktidy výskyt rtuti

11.03.2015 10:10

    Po sedmi týdnech práce na polární stanici Masarykovy univerzity na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě se vrátili vědci a technici zpět do Brna. Díky teplému počasí antarktického léta, kdy na pobřeží na čas roztál sníh, patnáctičlenný tým vědecké úkoly splnil. Přivezená data a vzorky nyní v ČR zkoumá.

    Např. chemickými rozbory stanoví výskyt rtuti a jejích sloučenin v životním prostředí na antarktickém ostrově. "Chceme získat nové informace o hromadění a pohybu tohoto pro lidské zdraví jedovatého prvku v prostředí Antarktidy. Též ověřit hypotézu, že rozklad těl mrtvých tuleňů, kteří jsou na tomto kontinentu vrcholem potravního řetězce, je významný lokální zdroj živin, dostupných pro růst a rozvoj vegetace. Tak i přísunu těžkých kovů jako ekologické zátěže do tamního životního prostředí," uvedl vědecký koordinátor expedice Miloš Barták. Biologové se proto zaměřili na sběr vzorků řas, sinic, mechů a lišejníků z více než 150 odběrových míst, včetně v okolí mrtvých tuleňů, kteří jsou hlavní zdroj živin pro rostliny. Určují vybrané biologicky aktivní látky v řasách i sinicích a jejich chemické vlastnosti.

    Jiní odborníci měřili hmotu tří sledovaných ledovců. "Výsledky potvrdily, že ochlazení v posledních třech letech zpomalilo úbytek ledovců," uvedl geograf expedice Filip Hrbáček. Vědci sledují vliv změny klimatu na periodicky rozmrzající povrchové vrstva permafrostu, tedy "věčně zmrzlé půdy" a měří fyzikálně-chemický stav patnácti jezer s částečným nebo úplným ledovým pokryvem.

    Technici přebudovali systém výroby a dodávání elektrické energie do spotřebičů. Doplnili 90 fotovoltaických panelů a omezili tím spotřebu nafty v dieselovém elektrickém generátoru. "Díky přírodním zdrojům sluneční a větrné energie se dostala česká polární stanice na absolutní špičku ve využívání obnovitelných zdrojů energie v Antarktidě," sdělil vedoucí expedice Pavel Kapler. Výprava zprovoznila i nový kontejner obsahující zařízení pro úpravu a skladování pitné vody.  (vž)

 

Foto: Václav Žalud