V Místodržitelském paláci našli barokní fresky

06.03.2014 12:20

    Objev cenné barokní fresky v Místodržitelském paláci moravských markrabat představila Moravská galerie na Moravském náměstí v Brně.

    Objev rozsáhlé barokní fresky označili památkáři za jedno z největších překvapení v oboru dějin barokního malířství na Moravě. Našli ji v prostoru kavárny MG, ve které až do husitských válek byla sakristie sousedního kostela sv. Tomáše, který je pohřební místo moravské větve královského rodu Lucemburků. Po dobývání Brna švédským vojskem v r. 1645 byl zničený areál znovu vystavěn jako klášter, avšak ten se pak stal palácem moravského zemského místodržitele. Dekorativní výmalbu provedenou technikou fresco-secco na vápenné omítce s  rozsáhlými figurálními zřejmě církevními výjevy zakryli noví uživatelé – úřady v dalších stoletích vrstvami běžné výmalby.

    Podle ředitele Moravské galerie v Brně Jana Presse a kurátora barokního umění MG Petra Tomáška okrývání a konzervování fresky z 18. století naznačuje, jak mají památkáři postupovat při potřebné rekonstrukci celého paláce v příštích letech, až budou na ni peníze. V doprovodných programech pořádá MG v Místodržitelském paláci setkání veřejnosti setkání pod barokní freskou s výkladem kurátora Petra Tomáška (13. března 2014 v 16 hodin). Nebo edukační program pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ s Markétou Skotákovou o klášteře, jak se v něm žilo a nově odkrývané fresce, kterou dosud nikdo neviděl.   (vž)

 

Foto: Petr Michl