Společnost Veletrhy Brno s novými záměry a perspektivami

Úspěšné ohlédnutí za rokem 2014

20.02.2015 09:50

    I když loňské hospodaření akciové společnosti Veletrhy Brno není ještě účetně uzavřeno a ověřeno auditem, lze už nyní konstatovat, že se povedlo naplnit optimistická očekávání, s nimiž firma vstupovala do roku 2014. Podařilo se výrazně zefektivnit hospodaření, po krizových letech je „převrátit“ do zisku a zvýšit tržby. Potěšitelné je, že dobrých výsledků bylo dosaženo především díky příjmům z provozní činnosti. V předchozích letech si společnost pomáhala i prodejem majetku.

    (O bilanci roku 2013 a záměrech společnosti Veletrhy Brno pro rok 2014 jsme psali v článku S opatrným optimismem do budoucna.)

    Sudé roky bývají úspěšnější hlavně díky tzv. B2B veletrhům, které se do Brna vracejí ve dvouleté periodicitě. Jen pro vysvětlení – za B2B návštěvníky jsou považováni především obchodníci a nákupčí, tuzemští i zahraniční majitelé firem, kteří na veletrzích hledají nové zboží a obchodní kontakty pro rozvoj svého podnikání. Patří k nim manažeři, dealeři, prodavači, dodavatelé komponentů pro výrobu, ale třeba i novináři či vysokoškolští učitelé se speciálním zaměřením na výrobu, design či propagaci.

    Ke klíčovým akcím na brněnském výstavišti patřil zemědělský veletrh Techagro, který je spolu se souběžně konanými výstavami (lesnictví, veterinární medicína, obnovitelné zdroje) srovnatelný s mezinárodním strojírenským veletrhem. Úspěch zaznamenal také Motosalon (loni poprvé představil i přestavěné stroje). V sudých letech se v Brně konají po boku strojírenského veletrhu i další neméně úspěšné technologické přehlídky. Výstaviště je rovněž oporou kongresové turistiky. Uskutečnil se zde tradiční výroční sjezd České kardiologické společnosti, který patří k největším kongresovým akcím ve střední Evropě. Mezi výrazné hostující akce patřily veletrhy Amper a Gaudeamus, studentský Majáles, koncert zpěváka Daniela Landy či festival japonského komiksu a animovaného filmu Animefest.

    Časté diskuse jsou vedeny ohledně Autosalonu. Ten byl v minulosti organizován podle pravidel Mezinárodní organizace výrobců automobilů (OICA). „S nástupem hospodářské recese, která nejvíce postihla právě automobilový průmysl, mateřské centrály odstoupily od regionálních autosalonů a podporují pouze světové výstavy v Detroitu, Frankfurtu, Ženevě, Paříži, Tokiu, Pekingu a Šanghaji,“ vysvětluje generální ředitel Veletrhů Brno Ing. Jiří Kuliš. „Ostatní salony musejí financovat sami dovozci. Už Autosalon Brno 2009 měl problémy a byl pro nás ztrátový. Tam, kde se dovozci sami dohodnou, autosalony existují. Kde se nedohodnou, existovat nemohou. To je i případ Česka.“ Zdá se, že Autosalon v Brně nebude ani letos, ani v nejbližších letech. Z druhé strany – Motosalon funguje velmi dobře, proč by tedy nemohl fungovat i Autosalon? „S těmi, kteří mají zájem, budeme určitě hledat vhodné formy veletržní prezentace,“ dodal Jiří Kuliš.

    Podle všech dosavadních prohlášení je zřejmé, že město Brno má zájem na dalším posílení veletržního průmyslu v jihomoravské metropoli. Rozhodnutí většinového vlastníka Messe Düsseldorf vystoupit z akcionářské struktury Veletrhů Brno je definitivní. Město hodlá využít opci k nabytí akcií, aby nad touto strategicky důležitou společností neztratilo vliv a kontrolu. Ve spolupráci s vedením Veletrhů Brno zvažuje optimální využití výstaviště tak, aby nebylo narušeno veletržní podnikání. „Město by mělo převzít většinový podíl Veletrhů Brno co nejdříve,“ poznamenal generální ředitel Jiří Kuliš. „Ukončení současného patového stavu je v zájmu všech zúčastněných stran, obou hlavních akcionářů a hlavně naší firmy. Jsem přesvědčen, že převedení většinového majetkového podílu na město ukončí spekulace o neveletržním využití výstaviště a bude garantovat zachování veletržních aktivit a jejich efektů, které jsou pro Brno nenahraditelné.“

    Jaké jsou hlavní charakteristiky pro firmu Veletrhy Brno v roce 2015? Stručně řečeno – Motosalon v Praze, po roční pauze obranné technologie, technologie pro dřevozpracující průmysl, hospodářská zvířata a korozivzdorná ocel. Veletržní program si zachovává tradiční strukturu, tvořenou už osvědčenými tituly. Novinkou je snad pouze mezinárodní dentální veletrh a konference InDent (v polovině května 2015). Stálicí a „vlajkovou lodí“ zůstává mezinárodní strojírenský veletrh, v posledních letech stále více zaměřený do budoucnosti. Letos v Brně chtějí představit nejmodernější technologie, s jejichž pomocí se vyrábějí automobily ve firmách Bosch, Siemens a Škoda Auto. Počítá se s větším zastoupením jihokorejských vystavovatelů. Přibližně 30 procent tržeb získává společnost z výstavních služeb, ze zařizování a výstavby expozic klientům v tuzemsku i v zahraničí. Daří se hlavně v Německu, kde Veletrhy Brno loni dosáhly tržeb více než 100 milionů korun.

    Jednání o změně vlastnické struktury nemají žádný vliv na činnost společnosti Veletrhy Brno. Firma pracuje podle ročního a střednědobého plánu, veletržní kalendář má naplánovaný až do roku 2018. Jak už bylo řečeno, v posledních letech se významně snížila zadluženost, ztrátové hospodaření z let 2009 a 2010 se změnilo na ziskové. Společnost hospodaří s velmi dobrou likviditou a plní své závazky vůči bankám i dodavatelům. Hospodaření je pravidelně auditováno, vždy bez výhrady. Ekonomické oživení je tedy dobrým předpokladem – hlavně díky kvalitnímu portfoliu stabilních veletržních akcí – k udržení ziskového hospodaření i v dalších letech.  (jbo)