Brněnská Zbrojovka otevírá své brány široké veřejnosti

Uprostřed města vznikne nové město

08.06.2018 17:45

    Mnozí Brňané tu historii dobře znají, snad tedy jen několik údajů pro osvěžení paměti...

    Firma Zbrojovka byla založena v roce 1918 jako státní podnik pod názvem Československé závody na výrobu zbraní v Brně. Opravovala automobily, pušky, telefonní a železniční zařízení a nářadí, montovala německé a rakouské pušky Mauser a Mannlicher, později i svoje vlastní. V nové továrně postavené v letech 1924–1925 vyráběla automobily, motory a jiné stroje, v třicátých letech pak i licenční psací stroje Remington a traktory Škoda.

    Během druhé světové války byla Zbrojovka, jako většina českých průmyslových továren, zařazena do německého koncernu Hermann Goering. Při bombardování Brna roce 1944 byla vážně poškozena, po osvobození však začala znovu fungovat – vyráběla motory, zbraně a traktory. V listopadu 1945 zde vznikl prototyp traktoru Zetor Z-25. V osmdesátých letech se výroba přeorientovala hlavně na komunikační a výpočetní technologie a techniku. Později začal klesat počet zaměstnanců, firma postupně krachovala, v červnu 2006 ukončila výrobu zbraní a v závěru srpna propustila poslední zaměstnance.

    Brány brněnské Zbrojovky se po mnoha letech znovu otevírají široké veřejnosti. Realitně investiční skupina CPI Property Group zde v sobotu 9. června 2018 uspořádá Den otevřené brány projektu Nová Zbrojovka. Pro bývalé zaměstnance i ostatní návštěvníky to bude unikátní příležitost podívat se do míst, která tak důvěrně znají. Seznámí se nejen s minulostí Zbrojovky, ale i se současným postupem prací a prvními architektonickými návrhy možné budoucí podoby multifunkčního areálu. Současně to bude i malá oslava stoletého výročí Zbrojovky. V průběhu revitalizačních prací jsou objekty pro veřejnost zcela uzavřeny.

Většina objektů v areálu brněnské Zbrojovky už dvanáct let chátrá..

    Pro návštěvníky Dne otevřené brány je připravena prohlídková trasa s informačními panely o minulosti, současnosti i budoucnosti areálu Zbrojovky. Chybět nebudou ani některá překvapení. Na své si přijdou zájemci o historická vozidla vyráběná přímo v areálu (automobily značky „Z“, traktory Zetor), k vidění budou stavební stroje používané při revitalizaci areálu (demoliční bagry, multifunkční stavební stroje, recyklační linka, kolový nakládač či pásový dozer), ale i nejmodernější technologie – drony (multirotorové bezpilotní stroje pro fotogrammetrii). Poprvé v historii se zájemci se podívají i do historického krytu civilní obrany. Areál bude přístupný od 10 hodin, poslední prohlídka začne v 18 hodin. Vstup je zdarma.

    Vlastníkem areálu je od roku 2016 skupina CPI Property Group. Dvacetihektarový brownfield*) hodlá postupně přeměnit v živou, moderní a velmi dobře dostupnou čtvrť, poskytující kvalitní bydlení, pestrou nabídku služeb, nákupních, pracovních i odpočinkových příležitostí. Přirozeně ji napojí na okolní městskou zástavbu a dopravní infrastrukturu.

    *) Brownfield je nedostatečně využívaná a zanedbaná nemovitost (pozemek, objekt, areál). Většinou vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

    Zástupci realitní skupiny CPI Property Group na tiskové konferenci zdůraznili, že obrovské území budou oživovat postupně. Areál rozdělili do šesti pomyslných logických celků (zón). Ty mohou v budoucnu obsahovat kancelářské budovy, obytné zóny, obchodní plochy i veřejný prostor pro volnočasové aktivity. Návrh architektonického zpracování byl vždy zadán několika kancelářím, které následně posílaly návrhy možného využití. Takto vzniklé úvodní studie budou v příštích měsících předmětem diskuse mezi vlastníkem, zastupiteli Brna, Kanceláří architekta města Brna, veřejností i případných budoucích nájemců.

    „Prezentací prvních ideových návrhů od předních architektonických kanceláří otvíráme debatu o budoucí podobě areálu s odbornou i laickou veřejností, což je u soukromého projektu neobvyklé. Dokazuje to náš transparentní přístup k budování nové části Brna,“ vysvětluje výkonný ředitel CPI Property Group Zdeněk Havelka. „Naše investice do projektu Nová Zbrojovka budou v příštích letech v řádu desítek miliard korun. Budovy v dobrém stavu a bez problémů se statikou chceme zachovat. Hodláme tak navázat na duch místa, který Zbrojovka má. Industriální charakter se proto u některých staveb nezmění.“

    Bývalá nářaďovna znovu ožije už v příštím roce. Promění se v moderní administrativní budovu, odpovídající nejvyšším nárokům na kvalitu pracovního prostředí v 21. století. Budova právě prochází kompletní rekonstrukcí a revitalizací. Budou v ní tři loftová (podkrovní) patra, nabízející unikátní pracovní prostředí – se střešní terasou s výhledem na město, centrální recepcí, jídelnou, obchodem, fitness sálem, kolárnou a parkováním přímo v budově nebo v její bezprostřední blízkosti.

    Staticky narušené budovy a zchátralé technologické celky postupně mizí za použití nejmodernějších postupů, s maximálním využitím ekologické recyklace. Většina materiálů z demolic bude znovu použita. Za necelý rok už se podařilo recyklovat materiál, který by jinak muselo odvézt více než 10 tisíc nákladních aut. Bylo vytříděno 50 tisíc tun cihel a 80 tisíc tun betonu. Vše je odváženo na skládku přímo v areálu. Dřevěný materiál se mění v dřevotřísku, kovový odpad je určen k dalšímu zpracování, cihelná a betonová suť (odděleně rozdrcená v mobilním zařízení) k výrobě recyklátu. Na skládce či ve spalovně končí pouze zbytkový komunální odpad ponechaný v halách předchozími uživateli.

Drony se velice osvědčují...

    Při fotogrammetrickém mapování areálu, časosběrné dokumentaci výstavby, inspekčních a monitorovacích průzkumech se osvědčila spolupráce s brněnskou firmou JamCopters. Díky bezpilotním prostředkům (dronům) postupně vzniká unikátní soubor dat a výstupů. Stavbaři tak mohou srovnávat a kombinovat původní technickou a stavební dokumentaci s mapovými podklady ve vysokém rozlišení a 3D prostorovými modely areálu. Měření vzdáleností, ploch či objemů není omezeno jen na stávající zákresy; potřebné údaje lze získávat i bezkontaktně, přímo na digitálním modelu staveniště. A snad jen pro úplnost: Unikátní záběry pořízené kamerami umístěnými na dronech lze vidět na facebookové stránce projektu Nová Zbrojovka.

JAROSLAV BOBEK
Foto: autor