ÚOHS: Vysoká sankce za tzv. olomoucký IT kartel

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně opětovně uložil pokuty šesti účastníkům tzv. olomouckého IT kartelu, když předchozí rozhodnutí zrušil v části o pokutě v rámci rozkladového řízení předseda ÚOHS Petr Mlsna. Tímto novým rozhodnutím byly šesti účastníkům kartelu uloženy pokuty v celkové výši 79 202 000 korun.

Podle původního prvostupňového rozhodnutí antimonopolního úřadu z prosince 2020 se společnosti AUTOCONT a.s. (jako nástupnická společnost firmy AutoCont CZ a.s.), TESCO SW, ICZ, MERIT GROUP, A-Scan, Asseco Central Europe, a FPO dopustily porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělily plnění veřejné zakázky „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“, kterou v roce 2012 zadával Olomoucký kraj. Mluvčí ÚOHS Martin Švanda v této souvislosti zdůraznil, že účastníci kartelu se také nezákonným způsobem podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky. Cílem zakázané dohody bylo ovlivnit výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná. Svůj plán následně realizovali tím způsobem, že 30. dubna 2012 byly podány dvě sladěné nabídky, a to výhodnější nabídka společnosti AutoCont CZ, ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé, a krycí nabídka společnosti ICZ. V rámci řízení o rozkladu pak předseda ÚOHS Petr Mlsna v srpnu 2021 potvrdil, že mezi účastníky řízení došlo k protisoutěžnímu jednání, zrušil však část rozhodnutí týkající se uložených pokut. ÚOHS pak novým rozhodnutím pokuty opětovně stanovil, a to v následující výši: ICZ a.s. 26 867 000 korun, MERIT GROUP a.s. 20 154 000 korun, Asseco Central Europe a.s. 13 500 000 korun, AUTOCONT a.s. 11 422 000 korun, TESCO SW a.s. 6 854 000 korun a FPO s.r.o. 405 000 korun. Švanda zároveň potvrdil, že rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad k rukám předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny.

Kristián Chalupa