V říjnu 2012 začíná další kurz, tentokrát o specifice moderního divadelního vývoje

Univerzita třetího věku na JAMU

    Janáčkova akademie múzických umění v Brně otevřela jako první vysoká umělecká škola u nás Univerzitu třetího věku (U3V). Dvoudílný cyklus s názvem „Jak vzniká divadlo“ naplánovala na duben až červen a na říjen až prosinec 2012. Garanci za oba kurzy převzal děkan Divadelní fakulty JAMU doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Při zahájení studia zdůraznil, že senioři jsou často celoživotními milovníky kultury a divadelního umění. V průběhu přednášek a seminářů budou mít příležitost konfrontovat své vlastní zážitky z inscenací v českých divadlech s názory a zkušenostmi významných profesionálních tvůrců a divadelních odborníků. Seznámí se s prameny divadelního umění v různých historických údobích a s problematikou hledání smyslu divadla v moderní společnosti.

    Přednášejí zkušení pedagogové Divadelní fakulty JAMU s vlastní bohatou uměleckou praxí. Většinu jejich přednášek doplňují audiovizuální ukázky. A program je vskutku bohatý. Řeč byla o české divadelní avantgardě, o hereckých osobnostech Mahenovy činohry Národního divadla v Brně, o umění dialogu, studiových divadlech, režii, dramaturgii či autorské tvorbě. Součástí programu jsou i exkurze do Městského divadla a Národního divadla v Brně, s historickým a technologickým výkladem. O Univerzitu třetího věku na JAMU je značný zájem. Navštěvuje ji 80 posluchačů, mezi nimiž je i několik novinářů. Kapacita učebny neumožnila přijmout větší počet zájemců.

    Úvodní přednášku do studia divadla přednesl známý český teatrolog a divadelní kritik prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. Poutavou formou, s využitím vlastních uměleckých i životních zkušeností, vysvětlil, co je divadlo, jak se měnil pohled na tento druh umění a čím k tomu v průběhu 65 let své existence přispěla brněnská JAMU. O dějinách světového divadla přednášel dramaturg a překladatel MgA. Pavel Trtílek, Ph.D., jinak též pedagog JAMU. Zmínil se o prvních zaznamenaných příbězích vzniklých z nejrůznějších mýtů a rituálů. Tehdejším vyprávěčům nestačila slova, postupně začali předehrávat, z lovců se vyčlenili šamani a kněží, vznikaly první eposy. Na scéně se objevili herci, kteří se postupně oprošťovali od rituálních zákonitostí. Na zajímavou přednášku mapující vznik a vývoj divadla až do období antiky navázal v příští lekci prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. Vysvětlil, jak může znalost historie inspirovat divadlo. Příkladem je klíčová postava evropského dramatu – anglický básník a dramatik William Shakespeare. Narodil se do historicky bohaté doby, historii miloval. Posluchači žasli, s jakým zaujetím dokáže profesor Osolsobě vyprávět o této osobnosti. Zhlédli i několik filmových ukázek ze Shakespearovy dramatické tvorby.

    Emil František Burian, Jindřich Honzl, Jiří Frejka, Jiří Voskovec či Jan Werich – jména, která lze bez nadsázky označit za českou divadelní avantgardu. Zlomovým rokem, který naprogramoval celou tehdejší generaci, byl vznik Československé republiky. Prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc., se ve své přednášce zmínil o nových fenoménech, které se tenkrát objevily: jazz, muzikál, varieté, cirkus... Kolem časopisu Devětsil se začal rodit nový umělecký směr – poetismus. Zasvěcené vyprávění o tehdejší době nemohlo skončit jinak, než připomenutím dvojice V+W, která uvedla v roce 1927 slavnou Vest pocket revui a záhy poté zahájila spolupráci s režisérem Jindřichem Honzlem. Začala se psát nezapomenutelná historie Osvobozeného divadla...

    S velkým zájem se posluchači U3V zajímali také o známé postavy z novější divadelní historie. O hereckých osobnostech Mahenovy činohry v Brně přednášel zkušený dramaturg a pedagog prof. PhDr. Miroslav Plešák. Působil jako dramaturg a umělecký šéf v několika divadlech, osobně se znal s mnoha významnými herci a režiséry Mahenovy činohry. Jeho vzpomínky na Vlastu Fialovou, Josefa Karlíka, Jaroslava Dufka, Ladislava Lakomého, Evžena Sokolovského, Miloše Hynšta, Aloise Hajdu, ale i další osobnosti tohoto divadla zanechaly v posluchačích kurzu mimořádný dojem. Vše ještě umocnily ukázky z nezapomenutelných inscenací Stromy umírají vstoje, Racek, Rok na vsi či Hamlet (s Igorem Barešem v hlavní roli).

    O divadelní režii, autorské tvorbě a dramaturgii diskutoval s posluchači prof. MgA. Arnošt Goldflam. Kolem divadla se pohybuje čtyři desítky let. Už jako student měl možnost být asistentem u významných režisérů. Spolupracoval s tehdejším Divadlem bratří Mrštíků, kde se setkal např. s Milanem Páskem, Richardem Mihulou či Pravošem Nebeským, působil v Divadle Husa na provázku, později v HaDivadle v Prostějově. Spolupracoval s režiséry Petrem Scherhauferem, Zdeňkem Pospíšilem a Evou Tálskou, s hudebním skladatelem Jiřím Bulisem. Jména těchto osob jsou většině z účastníků kurzu U3V dobře známá. Řada vzpomínek a postřehů, které zazněly v průběhu besedy, byla proto obzvlášť živá.

    „Studiová divadla se na rozdíl od repertoárových snaží hledat stále něco nového,“ zdůraznil v úvodu své přednášky prof. PhDr. Josef Kovalčuk z Ateliéru režie a dramaturgie JAMU. Když hovořil o divadle šedesátých let, zmínil se například o Laterně magice, která dosáhla světových úspěchů. Posluchače U3V zaujalo vyprávění o tvorbě režisérů Jana Grossmanna (v letech 1950–1953 působil jako dramaturg v Brně), Otomara Krejči, Ladislava Smočka a Jana Kačera, o Divadle za branou či pražském Činoherním klubu. Herci ve studiových divadlech jsou blízko divákům, což vede k jemné práci – podobné práci herce před kamerou.

    O pravidlech v umění s posluchači diskutoval prof. PhDr. Václav Cejpek. V letech 2003–2010 byl rektorem JAMU. "Umění se snaží zpodobnit realitu, napodobování je člověku vrozeno, přináší mu radost a potěšení," zdůraznil. První pravidla v umění vytvořil už ve 4. století př. n. l. Aristoteles. Poutavá přednáška pojednávala nejen o antické a řecké tragédii, ale také o klasicismu 17. století, o době Krále Slunce Ludvíka XIV.

    V závěru prvního kurzu se posluchači U3V vypravili na exkurzi do Městského divadla v Brně. V doprovodu dramaturga Jana Šotkovského, asistentky ředitele pro umělecko-technický provoz Sylvy Smutné, herců Stanislava Slováka, Pavly Vitázkové a Aleše Slaniny si prohlédli zákulisí činoherní i hudební scény s podrobným historickým a technologickým výkladem. Prošli místy, do nichž se běžný divák nedostane. Divadlo se od sezony 1995/96 výrazně změnilo, vstoupilo do nové éry. Zní to možná trochu nadneseně, ale pravidelní návštěvníci MDB to jistě rádi potvrdí. Věřte, že mezi posluchači U3V jich je hezká řádka.

    Velice příjemná byla i beseda s režisérem a uměleckým šéfem Divadla U stolu (CED) prof. Mgr. Františkem Derflerem a herečkou pražského Divadla v Dlouhé MgA. Helenou Dvořákovou. Oba mají bohaté zkušenosti z herecké práce. František Derfler byl uměleckým šéfem činohry Národního divadla v Brně, Helena Dvořáková působila v Městském divadle v Brně, je nositelkou Ceny Thálie pro rok 2011 a dvojnásobnou držitelkou Ceny Afréda Radoka. Jejich vzpomínky na brněnskou JAMU, kde oba studovali, zkušenosti, ale i veselé příběhy z divadelního světa výrazně zpestřily závěr studia. Besedu vtipně moderoval pedagog JAMU, režisér a choreograf Mgr. Igor Dostálek, kterého diváci často slýchají i v rádiu a vídají na televizních obrazovkách. Byly zodpovězeny poslední dotazy, koordinátorka kurzů U3V MgA. Tereza Čechová předala certifikáty a absolventi – obohaceni o nové poznatky a zkušenosti z dějin, teorie a praxe divadla – se rozloučili. Mnozí budou od října pokračovat v druhém běhu. 

–o–

    V úvodu jsme se zmínili, že brněnská JAMU je první uměleckou školou, která připravila kurzy Univerzity třetího věku. Je to vskutku záslužný počin a sluší se říci – klobouk dolů! Snažili jsme se alespoň ve stručnosti naznačit, o čem pojednávala většina přednášek. Třeba to bude vodítko pro ty, kteří se chtějí přihlásit do příštích kurzů. Proto jsme tento článek psali takříkajíc na pokračování. Škoda, že kapacita poslucháren na JAMU nedovoluje přijmout větší počet uchazečů. Zájem o další kurzy je totiž nebývalý. Ti, kteří měli štěstí a byli přijati, se mají opravdu na co těšit...

JAROSLAV BOBEK
 

Fotogalerie – autor fotografií z prvního běhu U3V na JAMU: Petr Michl.

Webové stránky Divadelní fakulty JAMU v Brně najdete zde.

Zajímají vás ohlasy na první běh studia Univerzity třetího věku na Divadelní fakultě brněnské JAMU? Podívejte se zde.