Výstava v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně

Úmyslně zapomenutý generál Jan Kratochvíl

20.09.2016 10:00

    V sídle Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí v Brně byla v pondělí 19. září 2016 zpřístupněna výstava Úmyslně zapomenutý generál Jan Kratochvíl. Svým tématem i obsahem má otevřít větší diskusi historiků o Janu Kratochvílovi, zejména o mýtech, které se v souvislosti s jeho osobou šířily v minulosti. Souběžně vyšla i stejnojmenná kniha, připomínající generálovy osudy. Hlavními organizátory výstavy jsou manželé Jan a Sabina Kratochvilovi z Muzea českého a slovenského exilu 20. století.

    Jan Mikuláš Kratochvíl se narodil v roce 1898. Během první světové války byl zajat a přihlásil se do československých legií. Domů se vrátil v hodnosti kapitána. V meziválečné armádě prošel několika funkcemi. V Protektorátu Čechy a Morava se zapojil do ilegální organizace Obrana národa, později odešel do Francie a poté do Velké Británie, kde se stal velitelem Československé samostatné brigády. V roce 1943 byl poslán do Sovětského svazu, kde převzal velení naší vojenské jednotky.

    V květnu 1944 byl brigádní generál Jan Kratochvíl ustanoven velitelem 1. čs. armádního sboru v SSSR. Do této funkce ho jmenoval prezident republiky Edvard Beneš na návrh ministra obrany naší exilové vlády v Londýně Sergeje Ingra, po projednání s Československou vojenskou misí v Moskvě, vedenou generálem Heliodorem Píkou, a po dohodě s vládou SSSR. V čele sboru se měl probít karpatskými průsmyky na území bývalého Československa. Uprostřed karpatsko-dukelské operace byl však odvolán a velení 1. čs. armádního sboru převzal Ludvík Svoboda. Generál Kratochvíl byl následně nepravdivě označován za neschopného kariéristu a viníka neúspěchu karpatsko-dukelské operace. Po válce byl povýšen do hodnosti divizního generála a v červnu 1945 ustaven velitelem II. sboru v Hradci Králové. V prosinci 1947 byl ze zdravotních důvodů odeslán na dovolenou a v dubnu1948 odešel do výslužby. V říjnu téhož roku byl povýšen do hodnosti sborový generál ve výslužbě. Zemřel v roce 1975.

    Jihomoravský hejtman Michal Hašek při vernisáži ocenil, že expozice přibližuje téma, které vhodně navazuje na loňskou výstavu Život ve stínu šibenice. „Je zde popsána celá řada lidských osudů, které skončily po druhé světové válce tragicky. Dokonce absolutními tresty pro lidi, kterých by si měla naše republika vážit jako hrdinů,“ řekl. „Manželům Kratochvilovým bych chtěl moc poděkovat. Věřím, že veřejnost si na výstavu najde v nadcházejících dnech cestu. A bude dobře, když se kniha o generálu Kratochvílovi objeví v knihovnách škol, které zřizuje Jihomoravský kraj.“

    Na 35 panelech najdete zajímavé dobové fotografie, dokumenty a texty, věnované nejen generálu Kratochvílovi, ale i dalším statečným mužům a ženám, kteří za druhé světové války bojovali v řadách 1. československého armádního sboru v SSSR. Výstava byla donedávna přístupná v Křížové chodbě Nové radnice; v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude k vidění do konce září.  (jbo)

 

Foto: Jaroslav Bobek