Umění z hlíny

30.10.2013 12:50

    Nová výstava Moravského zemského muzea představuje období vrcholného středověku – výrobky hrnčířů, jako jsou kamnové kachle, akvamanile a drobné plastiky. Ve své době znamenaly tyto předměty dobře odvedenou řemeslnou práci. Dnes bychom je mohli zařadit do oblasti užitého umění. Exponáty tvoří důležitou část archeologických sbírek Moravského zemského muzea a Muzea města Brna. Nálezy pocházejí z konce 15. a počátku 16. století.

    První část výstavy je převážně zaměřena na soubor restaurovaných kamnových kachlů, pocházejících z archeologického výzkumu dvou hrnčířských pecí na Kapucínském náměstí v Brně. Kachle byly uloženy v depozitáři více než padesát let. Na jejich restaurování se podíleli studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Jde o komorové kachle s čelní vyhřívací stěnou reliéfně zdobenou motivy heraldickými, žánrovými – lovecké výjevy nebo náboženskými motivy.

    Druhá část výstavy je věnována specifickým výrobkům středověkých hrnčířů, takzvaným akvamaniliím a drobné keramické plastice. Akvamanile jsou nádoby v podobě zvířat, jezdců na koni nebo bájných kentaurů.

    Další část výstavy představuje drobné hrnčířské plastiky, sloužící jako dětské hračky, které mohly být prodávány na poutích a jarmarcích. Nejčastěji to byly různé druhy panenek, madonek nebo drobných figurek. Všechny předměty na výstavě jsou dílem šikovných restaurátorů, kteří z nevzhledných střepů a různých fragmentů dokázali vzkřísit tato středověká dílka znovu k životu.

    Výstava je otevřena v Biskupském dvoře v Mramorovém sále Moravského zemského muzea v Brně od 30. října 2013 do 2. února 2014.

Text a foto: PETR MICHL