Uděleny ceny Česká hlavička 2013

15.10.2013 08:40

    Prestižní ocenění Česká hlavička 2013 za nejlepší vědecké práce středoškoláků udělila v Brně porota významných vědců z univerzit a z Akademie věd ČR sedmi nadaným mladým vědcům-studentům před maturitou.

    V oboru ekonomie podnikání cenu Vysoké školy ekonomické Merkur získal student Evžen Korec za výzkum rovnice výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN), např. u poplatků za spotřebitelské úvěry. Korec prokázal, že rovnice nemá matematicky jen jediné řešení. Výsledek je důležitý k navržení změny zákona o spotřebitelském úvěru, který uznává jediné řešení výpočtu a je tím nejednoznačný.

    Ve stejné kategorii si vysloužil cenu i FilipVinš za vývoj aplikace, která umožňuje vznik otevřené databáze studijních poznámek a textů. Přes sociální sítě a mobilní komunikační zařízení budou tvořit databázi sami studenti svými příspěvky. Vznikne tím specializovaná sociální a komunikační síť. Hlavními funkcemi je: Zapiš si látku z hodiny (editační mód), pak se ji nauč předčítáním (prohlížecí mód) a pokud jsi někde, kde nemůžeš číst, nebo kde se ti číst nechce, poslechni si ji v telefonu či ipodu (poslechový mód).

    Autorská dvojice Ondřej Zbytek a Ondřej Svoboda zvítězila za návrh supravodivého setrvačníku a dostala tak cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Futura. Jejich supravodivý setrvačník je schopen ukládat a skladovat energii a nahradit tak dnes hojně užívané baterie. Pomůže slunečním elektrárnám, jimiž vyrobený proud se musí okamžitě spotřebovat, protože ho nelze skladovat.

    Cenu společnosti ABB Ingenium za práce z výpočetní a komunikační techniky si odnesla Aranka Hrušovská za výzkum řetězových zlomků kvadratických iracionalit. Jsou známy staletí, avšak matematika je ještě zcela neobsáhla a nezvládla.

    Jan Hrabovský zvítězil v oboru přírodních věd a cenu společnosti Eko-Kom Genus dostal za výzkum chalkogenidového skla dopovaného ionty vzácných zemin metodou ochlazení taveniny. Jeho sklo představuje velmi slibný materiál pro optické kabely, lasery a fotovoltaické panely.

    Rovněž v této přírodovědecké kategorii stejnou cenu si odnesl Robin Krištůfek za výzkum léků proti AIDS. Připravil několik nových virostatik. Ta by měla zamezit silné schopnosti viru HIV-1 mutovat a bránit se dosavadním metodám léčby.

    Cenu Všeobecné zdravotní pojišťovny Sanitas za zkoumání lidského zdraví přiřkla porota studentce Michaele Krákorové za výzkum příčin nádorového onemocnění. Nejvýraznější jsou genetické změny nádorového supresoru „p 53,“ a to až u poloviny pacientů s rakovinou. Tento supresor má více než 30 000 dosud málo probádaných mutací. Krákorová analyzovala pět mutací a přispěla k lepšímu poznání supresoru. Tím také k nalezení způsobu, jak obnovit jeho funkci a tím tlumit výskyt rakoviny.  (vž)