To nejkrásnější z neolitu (mladší doby kamenné)

04.05.2016 16:45

    Musím upozornit na výstavu v brněnském Paláci šlechtičen, kde jsou vystaveny originály archeologické sbírky z doby kamenné (neolitu), pocházející z lokalit jižní a jihozápadní Moravy – Střelice, Hluboké Mašůvky, Bojanovice, Boskovštejn a dalších.

    V roce 2006 zakoupilo Moravské zemské muzeum v Brně jednu z největších soukromých archeologických sbírek u nás. Vznikla v letech 1929–1939 soukromou badatelskou činností Františka Vildomce, řídícího učitele v Boskovštejně (okres Znojmo).

    Moravské zemské muzeum zakoupenou sbírku uložilo na svém zámku v Jevišovicích. Největší a nejcennější část sbírky obsahuje především neolitické památky.

    Kolem poloviny 6. tisíciletí př. n. l. (mladší doba kamenná) dochází na našem území k převratné kulturní a ekonomické změně, která bývá nazývána „neolitickou revolucí“. Keramika je po stránce typologické, technologické a výzdobné vzhledem k předcházejícím neolitickým kulturám nesrovnatelně vyspělejší. Jde o dokonalejší výrobky různých tvarů, jejichž hlavním zdobným prvkem je malování.

    Objevují se také sošky žen, jako dárkyně života, úrody a plodnosti. Největší slávu přinesla Františku Vildomcovi tzv. Hlubokomašůvecká „Venuše“, jejíž fotografie se objevují ve všech významných publikacích o neolitu. Soška představuje stojící postavu se všemi základními částmi těla. Obličejová část připomíná masku a je pozvednutá šikmo vzhůru. Ruce jsou vztažené v adoračním gestu, jakoby nabízely oběť. Tato vzácná a slavná soška byla nalezena v lokalitě „Na Nivkách“ v roce 1934. Ženská figurální plastika je charakteristickým fenoménem středoevropského neolitu. Nálezy patří do skupiny kultovních předmětů spojených s duchovním životem pravěkých lidí, především s jejich náboženstvím.

    Dalším klenotem sbírky je váza ze Střelic s unikátní plastickou a vypíchanou výzdobou. Váza je považována za sakrální artefakt. Po použití v rámci kultu byla rituálně zničena, protože již nesměla být znovu použita. Vystaveny jsou pouze originály předmětů patřících ke kultuře s moravskou malovanou keramikou. Výstava je přístupná od 4. 5. do 25. 9. 2016.

Text a foto: Petr Michl