Pečuj doma v Křesťanském magazínu

Televizní návštěva v Diakonii

25.10.2018 16:45

    Každou neděli ve 12.25 můžete na ČT 2 sledovat  pětadvacetiminutový Křesťanský magazín, zpravodajsko-publicistický pořad ze světa náboženství. Tak se nazývá v anotaci, ale jeho náplň je mnohem širší.

    V jeho zorném poli jsou velké světové události s náboženským podtextem, i aktivity domácích církví související s českou společností. Magazín se věnuje i složitějším církevním a všeobecně společenským kauzám, názorům křesťanských osobností a představuje též nejrůznější duchovní, charitativní a výchovné aktivity církve i blízkých organizací…

    Nuže nedivme se, že se v zorném poli brněnské redakce Křesťanského magazínu ocitl i projekt Pečuj doma, který díky kolektivu kolem kolegy Antonína Hošťálka nejprve osm let pod Moravskoslezským kruhem a nyní šest let pod Diakonií Československé církve evangelické připravuje vzdělávací kurzy, svépomocné skupiny a zážitková odpoledne, provozuje poradny, vydává pro ně příručky zdravotnické, fyzioterapeutické, právní i psychologické, a připravují též noviny Pečuj doma.

    V neděli 14. října se tedy krom dalších témat objevila v Křesťanském magazínu i reportáž s účastníky kurzů Pečuj doma. Hovořili o tom, jaké znalosti jim kurzy daly, ale nejen: mnohé překvapilo, jakou pozornost věnovali přednášející jim samotným, jejich odpočinku i duševní vyrovnanosti, která je nutná při péči o fyzicky i duševně již chřadnoucí, obvykle rodinné příslušníky. Neméně překvapivé bylo i konstatování, že péče o potřebné není jen doménou žen, ale že se jí ujímají, snad stále častěji, i muži. V pořadu hovořil pan Antonín Koutný, který laskavě a s velkou zdatností pečuje o svou maminku. V pořadu se též konstatuje, že muži k této práci přistupují obvykle racionálně, s organizační dovedností, někdy až inženýrsky seřízenou.

    V pořadu hovořila také lékařka Iva Solaříková, která, ač z oboru, absolvovala diakonní kurzy pro pečovatele. Pochvalovala si zejména jejich fyzioterapeutickou část.

    V závěru lektorka Martina Terezie Kalábová zdůraznila poslání projektu Pečuj doma: má pomoci nejen těm, o něž se laičtí – a jak se nyní nově odborně říká – neformální pečovatele starají, ale také jim samým. Těm, kteří se této nelehké službě bližním svým, i cizím, věnují.  (lav)