Rýsovací prkna, pera, pravítka a kružítka už nejsou v módě

Technické kreslení a zobrazování

Pozvání na výstavu do Technického muzea v Brně

01.11.2016 09:10

    V Technickém muzeu v Brně byla v pondělí 31. října 2016 otevřena výstava prezentující vývoj, způsoby a metody technického kreslení od nejstarších zmínek až po současnost. Má název „Technické kreslení a zobrazování“ a je přístupná až do 31. března 2017.

    Technické kreslení je souhrnný název pro všechny druhy grafického vyjádření v různých vědních, technických a výrobních oborech. Patří k nejdůležitějším komunikačním a informačním prostředkům technických odborníků a má podobně důležitou vypovídací schopnost jako například písmo nebo mluvené slovo…

    Výstava s původním názvem „Technické kreslenie v zrkadle času“ vznikla v Technickém muzeu v Košicích. Jejím autorem je Ladislav Klíma. Na brněnské přehlídce přibyly ještě exponáty středních průmyslových škol z Brna a Jihlavy, Fakulty architektury Vysokého učení technického a firem, které mají blízký vztah k technickému kreslení – Siemens, Kinex Measuring, KOH-I-NOOR Hardtmuth a Centropen. „Prostřednictvím technických výkresů z oborů hornictví, hutnictví, strojírenství, elektrotechniky, letecké techniky, stavebnictví a průmyslového designu se snažíme zdůraznit důležitost tohoto oboru pro vývoj společnosti,“ říká odborný garant Petr Nekuža. „Technické kreslení chceme představit nejen precizností výkresů, ale částečně i jako výtvarné umění. Porovnání historie a současnosti je jedním z možných připomenutí dlouhodobé tradice průmyslové výroby v Čechách a na Moravě.“

    Za nejstarší technický výkres odborníci považují půdorys základů pevnosti v Ningirsui v Mezopotámii (kolem roku 2130 před naším letopočtem). S půdorysem, nárysem a detaily pracoval i geniální umělec, vynálezce a konstruktér Leonardo da Vinci (1452–1519). Jedním ze zakladatelů deskriptivní geometrie je francouzský přírodovědec a matematik Gaspard Monge (1746–1818). Koncem 18. století sjednotil způsoby zobrazování a vytvořil univerzálně použitelnou metodu. Jeho učebnice Géométrie descriptive se zasloužila o začlenění deskriptivní geometrie jako vědecké a technické disciplíny do vyučovacího procesu.

    V období průmyslové revoluce nastal obrovský zájem o stroje a nejrůznější mechanismy, prudce se rozvíjelo strojírenství, těžební průmysl, doprava a další odvětví. A zcela pochopitelně docházelo i k následnému rozvoji technického kreslení. Vývoj šel rychlým tempem kupředu. V současné době si jen stěží dokážeme představit pracoviště s rýsovacími prkny, pery, trojúhelníky, příložníky, kružítky a dalšími pomůckami, s jejichž pomocí konstruktéři a plánovači tvořili technickou dokumentaci ke strojům či stavbám. Současní absolventi středních a vysokých škol si tuto práci nedokáží představit bez elektroniky. Už proto stojí za to na výstavu přijít a seznámit se s historií, srovnání je velice zajímavé. Součástí doprovodného programu budou i přednášky, workshop a také možnost nahlédnout formou exkurze do výrobního procesu firmy Siemens.  (jbo)

 


Vlevo: Účastníky vernisáže pozdravil ředitel bratislavské pobočky Slovenského technického muzea – Muzea dopravy Ernest Huska (na snímku s odborným náměstkem Technického muzea Brno Ivo Štěpánkem). – Vpravo: Vedoucí oddělení dokumentace vědy a techniky Petr Nekuža diskutuje s návštěvníky u vystavených exponátů.

Foto: Jaroslav Bobek