Spolupracují na studentské kosmické družici

09.10.2013 10:05

    Vysoké učení technické v Brně bude spolupracovat na stavbě společné vědecko-vzdělávací studentské kosmické lodě Mikrosputnik IžGTU – VUT v Brně. Druhý strategický partner na vývoji a vzniku této studentské kosmické družice je Kalašnikova iževská státní technická univerzita. Představitelé obou vysokých škol o tom v Brně podepsali smlouvu o mezinárodní spolupráci.

    Rektor IžGTU Boris Yakimovich informoval, že stavba společné vědecko-vzdělávací malé kosmické lodě je pro ruskou a českou vysokou školu jedním z perspektivních směrů spolupráce obou států v oboru kosmické techniky a studia okolozemského kosmického prostoru. Cílem projektu je sestavení malého satelitu, systému pozemního komplexu pro řízení a příjem dat, vypuštění studentské kosmické lodi Mikrosputnik IžGTU-VUT v Brně v letech 2016−2017. Do kompletace sputniku se zapojí přední odborníci průmyslu a akademických institucí.

    V Rusku spolupracuje na komickém programu vícero vysokých škol. Kalašnikova univerzita si vybrala VUT v Brně a řadu jejích fakult za hlavního zahraničního strategického partnera. VUT se tak může stát první středoevropskou univerzitou, která bude mít své vlastní poznatky o kosmu.

    Z projektu mj. vyplyne kosmické zaměření tematiky vědeckých výzkumů, ročníkových a závěrečných prací studentů, studentů magisterského programu a doktorandů IžGTU a VUT v Brně při vlastním zapojení studentů a vyučujících IžGTU a VUT v Brně spolu s pracovníky akademických institucí a odborníky v průmyslu do realizace společného kosmického programu.  (vž)