Španělské řády a medaile

20.02.2020 21:15

    U nás téměř neznámé španělské řády a medaile můžeme vidět v Moravském zemském muzeu. Výstava představuje soukromou sbírku Josefa L. Hrdého, která obsahuje 163 španělských řádů, vyznamenání a odznaků z období 18.–20. století u nás téměř neznámých a nedostupných. Celou sbírku věnoval Josef L. Hrdý Moravskému zemskému muzeu. V České republice jde o výjimečné exponáty.

    Součástí výstavy je také rakouský Řád zlatého rouna z 1. poloviny 19. století, který se stal součástí sbírky Numismatického oddělení Historického oddělení MZM již dříve. Návštěvníci díky zařazení tohoto exponátu mohou porovnat rozdíly mezi insigniemi španělského a rakouského Řádu zlatého rouna.

    Ve sbírce jsou dále k vidění královské řády, vojenské řády, vojenská vyznamenání, koloniální řády, pamětní medaile, kříže a odznaky.

Josef L. Hrdý patří k významným českým numismatikům a faleristům (faleristika je jednou z pomocných věd historických, je to specifická věda o řádech a vyznamenáních). Svůj sběratelský zájem věnoval celý život Španělsku a jeho řádům a vyznamenáním z období 18.–20. století, které soustředil do velkého souboru. Je čestným členem České numismatické společnosti, Moravské genealogické a heraldické společnosti Brno, nositelem Zlatého odznaku Slovenské faleristické společnosti a také autorem řady odborných článků z oblasti faleristiky.

    Nad výstavou převzal záštitu velvyslanec Španělského království v České republice, J. E. Ángel Lossada Torres-Quevedo. Výstava potrvá do 10. 5. 2020 v Mramorových sálech Biskupského dvora na Muzejní 1.

Text a foto: Petr Michl

 

Josef L. Hrdý na výstavě španělských řádů a medailí.