Mezi finalisty byl i Josef Mikulášek ze Sloupu na Blanensku

Soutěž Era Starosta roku míří do dalšího ročníku

26.10.2013 09:35

    Součástí programu pro podporu projektů zaměřených na komunitní rozvoj se před pěti lety stala také soutěž Starosta roku. Vyhlašuje ji Era ve spolupráci s Nadací VIA. Soutěž je určena obcím do 2 000 obyvatel. Starostové se do ní nemohou hlásit sami, svým podpisem je musí podpořit alespoň dvacet osob, které v obci trvale nebo přechodně žijí. Vítěz dostává titul Era Starosta roku, rychtářské právo a 250 tisíc korun pro svou obec.

    Členkou hodnotící komise byla tentokrát i loňská vítězka Vlasta Mokrá, starostka obce Násedlovice na Hodonínsku. „Porota letos hodnotila nižší počet přihlášených. Hlavním důvodem byly červnové povodně, které zasáhly řadu obcí. Komise se při pročítání došlých nominací setkávala s mnoha příběhy oceňujícími nezměrné úsilí starostů v boji s touto pohromou a odstraňováním následků. Rozhodli jsme se proto udělit zvláštní cenu poroty za osobní nasazení při zvládání situace spojené s povodněmi,“ vysvětluje tisková mluvčí Ery a Poštovní spořitelny Zuzana Kalátová. „Tuto zvláštní povodňovou cenu obdržel starosta Kvíčovic v Plzeňském kraji Jan Bostl.“

    Je potěšitelné, že letos přišlo více než 60 procent nominací z nových obcí, které se v minulosti do soutěže nepřihlásily. Bylo přijato celkem 77 nominací, z toho 13 z jižní Moravy. Mezi pět finalistů se probojoval i Josef Mikulášek z obce Sloup na Blanensku. Zástupci hodnotící komise navštívili před závěrečným hlasováním všechny obce, které postoupily do finále, a poté jednohlasně zvolili vítězem Antonína Novotného z Podbřezí v Královéhradeckém kraji. Porotu si získal svým neobyčejně lidským a efektivním přístupem k vedení obce. Titul převzal v pražské Malostranské besedě z rukou Era Starostky roku 2012 Vlasty Mokré a ředitele Kanceláře představenstva ČSOB Ondřeje Škorpila.

    Ani ostatní finalisté však neodešli s prázdnou. Každý z nich získal od Ery pro svou obec 20 tisíc korun. „Jsme rádi, že díky podpoře Ery můžeme už popáté vyhlásit nejlepšího starostu roku, ale také poprvé předat finanční prémie všem finalistům. Hodnotící komise se podrobně seznámila s aktivitami a plány finálových obcí a dala jednoznačné doporučení pro využití této finanční částky,“ říká Renáta Vondráková z Nadace VIA. Obec Sloup investuje získané prostředky do nákupu sekačky pro údržbu fotbalového hřiště.  (jbo)

 

Foto z předání titulu Era Starosta roku 2013: Ivan Sklenář