SouSedíme si i v Jihomoravském kraji

11.09.2015 17:55

    Dvě neziskové organizace z Jihomoravského kraje se mohou těšit z finanční podpory svých projektů v celkové výši 165 tisíc korun. Projekty, jejichž smyslem je zlepšit a povzbudit sousedské vztahy, jsou financovány z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny, který nese podtitul souSedíme si a jehož první letošní kolo bylo vyhlášeno na jaře. V podzimní části budou moci neziskové a příspěvkové organizace získat až dva miliony korun. Své projekty mohou přihlašovat až do 14. října.

    Na začátku projektu „Překročme řeku“ byl jednoduchý nápad Černovického sdružení uspořádat klasickou „neckiádu“ přes řeku Svitavu. „Když jsme si však nábřeží důkladně prošli, zjistili jsme, že okolo Svitavy se děje spousta zajímavých věcí, na které by stálo upozornit v dlouhodobějším horizontu,“ říká v této souvislosti předseda Černovického sdružení Ladislav Kotík. „A tak vznikl projekt, který získal finanční podporu z Regionálního fondu Poštovní spořitelny a jenž patřil mezi nejlépe hodnocené. Cílem je oživení a zkvalitnění veřejného prostoru kolem Svitavy,“ dodává Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti Poštovní spořitelny. Z původní iniciativy, která se měla konat na jednom místě mezi Černovicemi a Komárovem, se stala událost překračující také břehy do Tuřan, Židenic a městské části Brno-střed. V srpnu přišli dobrovolníci uklidit břehy řeky a vyrobit lavičky a stoly, které mohou příchozí využívat trvale. 15. srpna se pak konal celodenní festival hned v několika brněnských částech.

    Obec Blatnička v Jihomoravském kraji je známá nejen svým dobrým vínem, ale rovněž udržováním folklorních tradic. Projekt „Mami, babi, nemám, v čem tancovat“ spojil dobré s užitečným. Kromě společného setkávání místních občanů přispívá i k podpoře hrdosti a úcty ke kulturnímu bohatství Slovácka.  

Trocha statistiky

    Do prvního letošního kola Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny se na jaře přihlásilo 120 projektů, z nichž 19 uspělo. Vítězné projekty si nakonec rozdělily bezmála 1,4 milionu korun.

    „Na jaře se do Regionálního fondu Poštovní spořitelny přihlásilo z Jihomoravského kraje rekordních 21 projektů a z toho uvedené dva získaly finanční podporu v celkové výši 165 500 korun,“ doplňuje Alena Králíková.

    Poštovní spořitelna nyní vyhlašuje druhé letošní kolo Regionálního fondu rozvoje s podtitulem souSedíme si. V podzimní části Regionálního fondu rozvoje budou znovu ve hře až 2 miliony korun. „Podobně jako na jaře se o finanční podporu mohou ucházet ty projekty, které přispějí ke zlepšení sousedských vztahů v daném regionu. Podmínkou zůstává také aktivní zapojení místních lidí do přípravy a realizace projektu,“ vysvětluje Alena Králíková. Neziskové a příspěvkové organizace mohou své projekty přihlašovat až do 14. října. Odborným garantem Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny je Nadace VIA.

Jak to funguje

    Do Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem souSedíme si mohou své projekty přihlásit nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví) a příspěvkové organizace. Maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun.

    Projekty, které se budou chtít ucházet o finanční podporu, musejí prokázat nejen aktivní účast spoluobčanů, ale také docílit pozitivního zlepšení vztahu lidí k jejich bydlišti a kraji, ve kterém společně žijí. Velkou šanci mají projekty, které budou zaměřeny na společnou péči o místní kulturu a kulturní a přírodní dědictví.

    Československá obchodní banka, včetně obchodních značek Era a Poštovní spořitelna, podporuje komunitní projekty v regionech již od roku 2007. Loňský rok byl vůbec prvním, který se zaměřil na zlepšování sousedských vztahů. Od roku 2007 ČSOB mezi komunitní projekty v regionech rozdělila již více než 24 milionů korun.  (LK)