Souboj se sinicemi vstoupil do nové sezony

28.03.2014 16:45

    Odstraňování sinic, tedy lidskému zdraví škodlivého vodního květu, vstoupil na Brněnské přehradě do nové sezony. Po vědecky zdůvodněných zásazích a investicích je na této vodní nádrži boj se sinicemi úspěšný. Do této pěkné přírodní lokality na okraji čtyřistatisícového města pomohl vrátit sport a rekreaci.

    Vodohospodáři Povodí Dyje začali včera vztyčovat dvacet aeračních věží, položených přes zimu na dně deset metrů pod hladinou. Patnáct z nich promíchává vrstvy vody a dalších pět jich umožňuje probublávání stlačeného vzduchu vrstvami vodního sloupce. Takové manipulace s vodou lidským počínáním sinice velmi nemilují. A zvláště jim škodí utlumení přívodu živin, hlavně fosfátů z mycích a pracích prostředků, v přítocích do nádrže. Ne všechny splašky z měst a vesnic nad Brněnskou přehradou cedí dobré čistírny odpadních vod, některé obce je pro nedostatek investic bohužel ještě nemají. Další porcí dusičnanů z WC a fosfátů z mycích a pracích prostředků živí sinice odpady (ne zrovna dobře zmapovaného odpadového hospodářství) stovek chat a rekreačních zařízení na březích okolo "Brněnského moře". Každopádně v květnu začne Povodí Dyje opět vsypávat do přehradního přítoku nejen Svratky síran železitý (do 20 mg na litr), který přitékající hlavní živinu sinic – fosfor – vysráží a uloží jej v neškodné podobě na dno k dosavadním sedimentům o mocnosti od půl do 3,5 metru.  (vž)

 

Úkolem potápěče bude v desetimetrové hloubce uvolnit z bahna a vztyčit podvodní areační věže. Věže končí pod bójkami půldruhého metru pod hladinou, aby nevadily lodnímu provozu. Do pěti věží přivádí hadicemi na dně stlačený vzduch k probublávání vodou čtyři kompresory ze stanic na břehu. Při dně je viditelnost v současnosti na vzdálenost 190 cm. Sinice v Brně nesmějí dostat ani letos šanci. Brněnské zkušenosti přebírají vodohospodáři na nádržích Plumlovské, v Nové Říši i jinde v ČR.

Foto: Václav Žalud