Sdílené bydlení soběstačných seniorů

14.08.2019 10:15

    Sdílené bydlení soběstačných seniorů v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb v Brně hodnotí jeho dlouhodobí uživatelé jako dobrý projekt, použitelný k následování.

    V středu Brna vedle centrálního náměstí Svobody v Zámečnické ulici č. 2 je vedoucí sdíleného bydlení Denisa Řeřuchová. Od města dostala do správy po přestavbě prázdných velkých bytů sedm jednopokojových a dva dvoupokojové byty. K tomu společná sociální zařízení, společnou kuchyň (kde každý má svoji skříňku), společný televizní kout (i když zájemci mohou mít televizor na pokoji), společnou prádelnu (dvě pračky a sušičku) a šatnu. Využívá je do stavu přijatých pět žen a šest mužů starších šedesáti let věku, soběstačných bez závislosti na pomoci druhé osoby. Sami si vaří nebo vaří zájmové party klientů dohromady. Stravovat se dá i dole v ulici a okolí, kde jsou jídelny, bufety nebo restaurace. Nebo se tam vydávají skupinky seniorů třeba na pivo.

    "Sdílené bydlení funguje přes dva a půl roku. Měli jsme zde klientky, kterým se tu nelíbilo. Odešly. Prý se cítily jako v hotelu nebo jako "v čekárně na smrt." Jedna z těchto paní se nyní sem často vrací na návštěvy s žádostí, abychom ji vzali zpět do kolektivu. Doma je jí údajně smutno a chybí jí kontakt s lidmi, které zná. Senioři ubytovaní ve sdíleném bydlení se vzájemně, dle zájmu, navštěvují, vypomáhají si při nákupech docházkou do obchodů i při vaření. To zvláště, když někdo onemocní. Solidární výmoc pomáhá zvládat neduhy vyššího věku," prozradila vedoucí Řeřuchová. Zároveň dodala, že někteří lidé si tzv. nepadnou do oka, proto se spolu nebaví. Nebo kdo chce mít svůj klid, zavře se na pokoji a má tam své soukromí. Avšak převládá kolektivní duch. Také proto, že ve společných prostorách nebo na pokojích se mohou kamarádi navštěvovat a bavit. Žijí přitom v centru Brna s blízkou docházkovou vzdáleností např. do lékárny, do obchodů či stravovacích zařízení. V pátém poschodí na stejné adrese dostalo sdílené bydlení do užívání za prostředky města vybudované další čtyři nové byty. V nich se nájemníci právě zabydlují. Vše mají nové, moderní. Návštěvníci těchto prostor nešetří chválou s tím, že se tu cítí "jako v Americe." Za nájem a energie zde platí každý senior kolem čtyř tisíc korun měsíčně. Stravování si zajišťuje sám. Kolektivně občas chodí do divadel Reduta či Mahenova nebo na výlety na hrad Veveří a také také do arboreta v obci Jedovnice na Blanensku.

    "Podle mých poznatků je tento projekt užitečný," zdůraznila vedoucí sdíleného bydlení D. Řeřuchová a pokračovala: "Je hodně seniorů v plné síle, které nepřijmou do domů s pečovatelskou službou nebo do domovů pro seniory, protože jsou ještě soběstační. Zařízení našeho typu důchodci velmi vítají. Zejména když mají rodinu a nechtějí příbuzným být na obtíž  což se stává velmi často. Ve sdíleném bydlení žijí lidé přibližně stejného věku, mají podobné zájmy, navštěvují se, debatují spolu, pomáhají si... Je to tak dobře," uzavřela Řeřuchová.

    Se seniory, kteří sdílené bydlení v Zámečnické ulici užívají od počátku, přišel diskutovat náměstek brněnské primátorky pro bydlení a správu majetku města Brna Oliver Pospíšil (ČSSD). Po diskusi řekl naší redakci: "Prohlédl jsem si čtyři nové byty  moc hezké prostředí. Byl jem zvědavý na zkušenosti lidí, kteří tu bydlí od počátku přes dva a půl roku. Slyšel jsem vesměs pozitivní výpovědi. Lidé se cítí být v pěkném prostředí spokojeni. Mám pocit, že zde bydlí příjemně sdílená komunita důchodců. Negativní připomínky byly na rušení nočního klidu lidmi v úzké Zámečnické ulici v letních měsících, hlavně v pátek a sobotu. Centrum Brna má v ulicích restaurace s předzahrádkami, různé večerní provozy. Z toho plyne hluk tudy procházejících lidí třeba z kin, divadel, večerních restauračních posezení. Není to klidné místo, ticho tady večer v létě asi nikdy nebude," vyjádřil se náměstek primátorky Pospíšil a dodal: "Z toho plyne praktické poučení: Dělat podobné projekty sdíleného bydlení je prospěšné. Jen je nezbytné umístit je na klidnější místo. Poradím se o tom s primátorkou města."  (vž)

 

Náměstek brněnské primátorky a vedoucí sdíleného bydlení seniorů besedují s důchodci.
Foto: Václav Žalud