Science Center Brno

28.06.2013 21:50

    V Brně vzniká jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace a medializace vědy a výzkumu – Moravian Science Centre Brno. Za první science center se považuje berlínská Urania (1888). V Česku pak vznikají centra až v roce 2004 v Liberci a v roce 2008 plzeňská Techmania. Science centra jsou střediska neformálního vzdělávání, která se zaměřují na cílenou popularizaci vědy a techniky. Důraz je kladen především na učení formou her a samotného objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti a kontaktního přístupu k jednotlivým exponátům. Ty zpravidla demonstrují fyzikální, chemické či jiné vědní zákonitosti a principy. Exponáty jsou členěny do jednotlivých expozic, které mohou být trvalou součástí nebo putovním souborem exponátů. Zahájení provozu Centra v Brně se plánuje na podzim roku 2014.

Text a foto: PETR MICHL a archiv BVV

Ceremoniál odhalení desky MSC Brno. – Vpravo: Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek při slavnostním zahájení. – Dole: Model nového pavilonu D.