Rozhodnutí padne v pravé poledne

17.07.2013 09:35

    Téměř půl druhého století zůstává jednou z dominant Starého Brna areál pivovaru. Ti, kteří mají v oblibě ustálená klišé a floskule, nazvali by jistě zdejší pivo „rodinným stříbrem“ města. Nemám rád ustálené obraty, které všichni opakují tak dlouho, až je všem dokonale zprotiví a objekt takto „zpopularizovaný“ depopularizují. Starobrno je zkrátka tradiční značka, a pivovar neodmyslitelně k Brnu. Uznání zaslouží, že náš pivovar vaří nejen výborné pivo, přináší tradici i inovace, ale že také výrazně vstupuje do brněnského dění.

    Na sklonku června se na náměstí Svobody konala Starobrněnská letní noc. Přinesla bohatou nabídku zábavy i zajímavé novinky. Unikátem pravděpodobně přesahujícím hranice republiky, se stala pojízdná hospůdka s anglobrněnským názvem „šalina pub“. Na náměstí přicházeli občané vyzbrojeni vlastními půllitry. Ne, že by nebylo do čeho točit. Výměnou za „prošlý krýgl“ obdržel každý sklo nové. Pivovar Starobrno stahuje z oběhu staré „škopky“ a do oběhu dává sklo nové. Část z těch, které mají za sebou léta ostrého provozu, však získaly naději na další život, snad i na nesmrtelnost. Vznikla z nich díla s šancí k vhodnému umístění na veřejném prostranství. O vítězi soutěže a nejlepším návrhu rozhodnou hlasy těch, kteří se zapojí. Hlasování se přesunulo do druhého kola na facebook. Ze sedmi děl mladých umělců představených při letní noci na náměstí, postoupily tři. O vítězném objektu rozhoduje každý, kdo se svým hlasem na facebooku do hlasování, zapojí. Rozhodnutí padne 22. července 2013 v pravé poledne starobrněnského času.  (št)

 

Vlevo: Brněnské škopek. – Vpravo: Pulihrášek.