Protestující zahrádkáři projdou Brnem

20.06.2013 20:45

    Demonstrační pochod moravskou metropolí „za zachování našich zahrádek v Brně“ připravuje Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město ve čtvrtek 27. června 2013 od 16 hodin z Moravského náměstí.

    Předseda tohoto Územního sdružení ČZS Martin Říha uvedl, že 90 základních osad ČZS, čítajících 5 100 členů, nesouhlasí s rozhodnutím orgánů Magistrátu města Brna a Úřadu MČ Brno-střed zrušit několik zahrádkářských osad, protože prý překážejí rozvoji města a zakládání městských parků. V městských částech už začal proces odstraňování zahrádkářských osad z území. Zahrádkáře to tzv. zvedlo na zadní.

    Český zahrádkářský svaz vznikl před 126 lety jako součást evropského hnutí. Od roku 1996 je zavázán plnit mezinárodní projekt „Zdravá města,“ jehož plnění přijala ČR s tím, že podpoří Český zahrádkářský svaz jako spolutvůrce ozeleňování měst. Každý zahrádkář, který na své náklady zalévá 400 metrů čtverečních zahrádky, produkuje ochlazení okolí výkonem 200 kW. Za energii nutnou k provozu tohoto nenahraditelného systému bychom zaplatili 4 000 až 7 500 Kč denně.

    Dle předsedy Říhy tento systém funguje nehlučně, za zpěvu ptactva a zbavuje ovzduší chemických zplodin, prachu a hluku. V evropských městech je zahrádkaření chápáno jako nedílná součást dlouhodobého rozvoje měst, na němž se podílí část obyvatel, která městu odevzdala svůj aktivní podíl na jeho rozvoj svou prací v profesi, daněmi, poplatky, čímž si získala rovnoprávné postavení s ostatními občany města a zaslouží si právo na bezpečné využití svého volného času k uskutečnění specificky individuálního osobního zájmu, aktivního odpočinku rodin s dětmi a vnuky. Pro seniory je to vhodná, časově i finančně dostupná, ekologicky a zdravotně prospěšná seberealizace. Pro sociálně slabé občany jde o zmírnění dopadů prudce se rozvíjející moderní společnosti na jejich život. Pro tuto část obyvatelstva sebedokonalejší park nemůže být náhrada, protože jim nenahradí volnost a využití vlastních nápadů, zájmů a všestranných fyzických schopností ve volné přírodě.

    V petici protestujících brněnských zahrádkářů se mj. uvádí: Brněnští zahrádkáři naplňují všechna uvedená hlediska, a proto si také oni zaslouží uznání a trochu radosti z výsledků své záliby umožňující udržovat aktivní zeleň v Brně, ozdravovat životní prostředí, udržovat ve zdravém stavu biotopní části města, podílet se na výchově mladé generace ve vztahu k přírodě. Spolková činnost zahrádkářů jde napříč generacemi uživatelů zahrádek i jejich profesním zaměřením. Zaslouží si uznání a podporu zastupitelů Brna i Brna-střed. Proto je žádají, aby se zasadili o to, aby plánovací proces nevycházel z komerčních zájmů úzké skupiny občanů. Též, aby nebyly šířeny nepravdivé údaje k vytváření nálad veřejnosti proti zahrádkářům. Ti dle podpisované petice usilují o zapsání zahrádkových osad do katastru nemovitostí jako kulturního a historického dědictví k jeho zachování pro další generace.   (vž)