Pro čistější Brno

10.12.2013 14:50

    Správné recyklování domácího odpadu v takřka čtyřistatisícovém městě podporuje Magistrát města Brna kampaní Pro čistější Brno.

    Zájemci mohou například kompostovat odpad i na vlastních zahradách. Město je proto připraveno rozdat v příštím roce zájemcům za dotovanou cenu 530 kompostérů. Při dobré spolupráci města a občanů je možné sběrem bioodpadů ve střediscích a individuálním kompostováním ušetřit nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu a navíc dýchat čistější vzduch. Podmínky spalování a tzv. pálicí dny zahradního odpadu v 29 městských částech Brna upravuje vyhláška č. 21/2011.

    Na stránkách www.procistejsibrno.cz čtou občané návody správného recyklování, kompostování, pálení biologického odpadu na zahrádkách či sběrných střediscích a jiné informace ze životního prostředí. Udělejme něco navíc pro naše čistější Brno! – zní výzva magistrátu k nakládání s bioodpadem. Chce tlumit situace, kdy zejména na podzim si sousedé navzájem znepříjemňují život vykuřováním při pálení zelených odpadů na zahradách. Ve většině z 39 sběrných středisek ve městě ho mohou naopak odevzdat a předat k centrální výrobě kompostu a druhotnému využití. V loňském roce Brňané odevzdali do sběrných středisek 2148 tun zbytků zeleně.  (vž)