Brněnské podzemí láká turisty z celého světa

Příjemná hodinka s mincmistrem Brunem

04.03.2013 08:00

    Víte co? Pojďte se s námi podívat do míst, o kterých měli Brňané donedávna jen jakési neurčité povědomí. Věděli, že existují, ale netušili, co tato tajemná zákoutí skrývají. Pojďte – sestoupíme pod dlažbu Dominikánského náměstí a společně nahlédneme do historie ražby mincí v Brně. Přijměte pozvání do Mincmistrovského sklepa. Dýchne na vás královská historie města, možná se osobně setkáte i s mincmistrem Brunem, který vás celou expozicí provede. Na památku si určitě koupíte i některou z pamětních medailí, které mincmistr razí na historickém stroji. V roce 2010 to byly mosazné medaile s motivem Mincmistrovského sklepa, o rok později přišel na řadu Labyrint pod Zelným trhem, od loňského června razí medaile s motivem Kostnice u Kostela sv. Jakuba. Jedinečný komplex těchto tří unikátních památek dnes souhrnně označujeme jako Brněnské podzemí. Míří sem turisté ze všech končin světa...

    Sklepení domu mincmistrů bylo objeveno při podzemním průzkumu v roce 1999. Tenkrát se rozhodovalo o dostavbě proluky v tzv. Velkém špalíčku, připravovala se výstavba kolektorů a architekti dostali za úkol ztvárnit povrch náměstí. Podzemní prostory pod příjezdovými trasami by byly pro práci těžkých mechanismů značnou komplikací, proto stavbaři věnovali podzemnímu průzkumu obzvlášť velkou pozornost. Zpočátku ani netušili, jak cenný je jejich objev. Sklepení bylo vyklizeno, rekonstruováno a v roce 2007 zpřístupněno veřejnosti. O tři roky později k němu přibyly i rekonstruované sklepy Nové radnice.

    Expozice s instalacemi dnes připomíná téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě. Jak už bylo řečeno – pod domem mincmistra Bruna a později Mikuláše od Věže na vás doslova dýchá historie. Než sestoupíte do sklepa, dozvíte se, jak ve středověku vypadal Rybný trh (dnešní Dominikánské náměstí), prohlédnete si maketu Královské kaple, kopie historických plánů nejbližšího okolí a studnu z 12. století. Sklep je dlouhý 20 metrů a jeho klenba leží pouhých 60 centimetrů pod dlažbou náměstí. Ve své době sloužil královskému mincmistrovi k uskladnění suroviny a nových mincí před jejich uvedením do oběhu. Samotná ražba probíhala na jiných místech v Brně. Původně to bylo prostranství před kostelem, kde každý z osmi pregéřů (z německého „prägen“) vyrazil 850 až 1 000 mincí za den. Hluk ovšem pronikal do kostela, objevovaly se stížnosti, vznikaly spory, takže ražba se později přesunula do mincovny nacházející se v místech dnešního Velkého špalíčku.

    Součástí expozice jsou zachované kamenné fragmenty z gotické Královské kaple, která stávala do roku 1908 přibližně v místech současné Kavárny Vladimíra Menšíka. Zbořena byla společně s celou severní stranou náměstí při asanaci historického středu města, pod záminkou uvolnit průhled na Zemský dům (Novou radnici) a zřídit tramvajovou linku v Zámečnické ulici. Brňané proti zboření kaple protestovali, proto byla stavba pečlivě zdokumentována. Městská rada slíbila zachovat vzácný raně gotický interiér a opětovně ho sestavit v rámci jiné budovy. Díky tomu je dodnes zachována klenba, sloup, ale i všechny další prvky, včetně fresek ze zdí. K sestavení kaple však nikdy nedošlo.

    Mincmistr Bruno, s nímž jsme postupně prošli všechny expozice, nás podrobně zasvětil do tajů ražby mincí. Kov byl zpracován do prutů (tyčí), tzv. cánů, které mincíři vyklepali kladivy na plech a poté rozdělili na pravidelné čtverečky. Po ostříhání z nich vznikl kruh s přesnou velikostí, stanovenou královským nařízením. Tyto střížky se nejprve vyrovnávaly a bělily, teprve pak se přistoupilo k ražbě. Pregéř razil mince kladivem. Zručně vedeným úderem dal střížku vloženému mezi razidla konečnou podobu mince.

    V průběhu prohlídky vás možná přemůže únava, ale to nevadí. Odpočinete si ve videosálu, kde vám průvodce promítne některý ze čtyř filmů o Brně a jižní Moravě. Pokud nebude osobně přítomen mincmistr Bruno, neváhejte zajít do průjezdu Staré radnice pod Brněnského draka (krokodýla), kde mincmistr tráví většinu času v době hlavní turistické sezony. Setkání s ním si určitě nenechte ujít. Je to člověk, který miluje svou práci, s velkým zaujetím dokáže vyprávět o ražbě mincí v jednotlivých etapách moravských stavů. Nestačili jsme obdivovat, s jakým mistrovstvím „vykouzlí“ z mosazného plíšku nádhernou pamětní medaili. Klobouk dolů před takovými lidmi...

JAROSLAV BOBEK