Přestavuje se historické brněnské náměstí

09.04.2014 12:50

    Historické brněnské náměstí Zelný trh předali představitelé moravské metropole poklepem na základní kámen stavbařům k přestavbě jeho povrchu. Ti jej za necelý rok promění na odpočinkovou zónu s novými stromy, fontánami a lavičkami. I po úpravě si lidé na "Zelňáku" i nadále nakoupí u stánků ovoce, zeleninu a další zemědělské produkty, které nabízejí trhovci zájemcům na tomto náměstí od středověku přes 700 let.

    Při rekostrukci bude vysázeno 17 nových stromů a opravy se dočká historická kašna Parnas z konce 17. století. Navrženy jsou fontány před Moravským zemským muzeem. Samozřejmostí je instalace laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Plocha celého náměstí dostane nové zpevnění. V ústí do ulice Starobrněnské nově přibudou tři podzemní kontejnery na tříděný odpad. Na náměstí se změní systém parkování.

    Toto dílo za 60,4 milionu Kč, které má trvat 298 dnů, financuje z větší části EU. Jeho zhotovitel je a. s. Imos Brno. Po dobu rekonstrukce náměstí se přesunul trh dočasně na Moravské náměstí. Jakmile oprava skončí, začne tržiště opět fungovat na Zelném trhu.
Parkoviště jsou navržena v jižní části náměstí před pobytovou plochou u MZM v počtu 14 stání plus jedno pro postižené a ve východní části v počtu 22 stání plus dvě pro postižené. Celkový počet stání i v jiných místech na náměstí je 48 plus tři stání pro postižené. Náměstí má dopravní režim pěší zóny s časovým omezením od 9 do17 hodin, pro zásobování od 11 do 13 hodin, pro cyklisty od 0 do 24 hodin.  (vž)
 

Vlevo: První výkopy přestavby povrchu brněnského Zelňáku, v pozadí kašna Parnas a věž Staré radnice. – Vpravo: Základní kámen přestavby.

Foto:Václav Žalud