Pokračují v budování nové seismologické sítě

09.10.2013 08:15

    Vzhledem k nedávným otřesům půdy v Rakousku u Ebreichsdorfu, asi 130 km od dukovanské elektrárny, měli někteří obyvatelé z okolí EDU poněkud obavy z možných následků. Podle odborníků však zemětřesení z 20. září a 2. října 2013 s epicentry jižně od Vídně nebyla naštěstí nijak mimořádná. Pokud se napětí v zemské kůře uvolňuje často, je to podle nich lepší než dlouhý klid.

    Podle seismologů mělo zemětřesení z 20. září magnitudo předběžně 4.5 a na akcelerometru na stanici vyvolalo zrychlení 6.4 mm/s^2 na vertikální a 5.9 mm/s^2 na horizontální složce. Tato čísla laikovi moc neřeknou, ale podle znalců nemohlo takové zemětřesení EDU nijak ohrozit. V současnosti se elektrárna zodolňuje na 0,1g=0,1*9,81m/s^2=981mm/s^2. To, co bylo naměřeno stanicí v Moravském Krumlově, který je blíž epicentru, je 100x menší, než současný stav odolnosti JE Dukovany a 200x menší, než stav, na který se postupně dostává.

    Pokud se zájemce rozhlédne po jihomoravském okolí této jaderné elektrárny, pak asi tisíc let stará gotická bazilika v nedaleké Třebíči nebo zhruba stejně stará přemyslovská románská bazilika sv. Kateřiny ve Znojmě úspěšně odolávají opakujícím se zemětřesením i bez železobetonu a nových technologií. Poskytují tak jeden z mála důkazů o seismické stabilitě okolí EDU. Její seismické zodolňování představuje podle pracovníků elektrárny zvyšování tzv. bezpečné bezpečnosti.  (vž)