Oslavili 119. narozeniny prezidenta republiky gen. Ludvíka Svobody

22.11.2014 19:50

    Nedožité 119. narozeniny významného československého hrdiny a vlastence, prezidenta republiky, armádního generála Ludvíka Svobody oslavili v sobotu v jeho rodném Hroznatíně na Třebíčsku váleční veteráni, představitelé Slovanského výboru ČR, Klubu českého pohraničí, Kraje Vysočina, Poslanecké sněmovny PČR, jeho dcera Zoe Klusáková-Svobodová a řada dalších osobností a občanů. Položili kytice k památníku Ludvíka Svobody před jeho rodným domem.

    Předseda Slovanského výboru ČR Jan Minář připomněl přítomným, jak se Svoboda zasloužil o svobodu vlasti při bojích českých legionářů u Zborova i za 2. světové války v emigraci jako velitel československé vojenské jednotky v SSSR, se kterou se probojoval od Buzuluku přes Sokolovo, Duklu, Ostravu až do Prahy. To proto, aby český národ žil ve vlastním státě. Ludvík Svoboda byl povolán stát se hlavou ČSSR. Svoji úlohu vždy plnil obětavě, čestně, důstojně dle vojenské přísahy a přesvědčení čs. vlastence.

    Místopředseda Klubu českého pohraničí Milan Richter se zmínil, jak před asi 10 lety osobně vystoupil při veřejném slyšení v Senátu, kdy senátoři jednali o tom, zda dát bratrům Mašínům státní vyznamenání a vyzvednout je na nejvyšší podstavec statečnosti a hrdinství. Richter uvedl, jak tehdy ve Sněmovně vstoupil a senátorům řekl: "Styďte se! Toto vyznamenání patří takovým lidem, jako jsou Ludvík Svoboda, generál Klapálek a dalším z východního a západního odboje. Když jsem vyslovil jméno Svoboda, senátoři křičeli hanba, fuj! A tloukli pěstmi do svých senátorských lavic. Jsou mezi námi lidé, kteří uctívají odkaz L. Svobody, jiní jeho památku naopak hanobí. Svobody českého národa si neváží už tím, že až 70 procent hospodářství ČR, dříve našeho společného majetku, dali do vlastnictví zahraničním podnikatelům. Často za symbolickou jednu korunu. Jak svobodná je tím naše vlast?" tázal se Richter.

    Komunistický poslanec a starosta obce Studenec na Třebíčsku Josef Zahradníček zdůraznil, že naše vlast si poslední dobu českých velikánů příliš neváží! Zejména takových, jakým je Ludvík Svoboda. Zahradníček poděkoval na shromáždění občanům, kteří informují mladou generaci o tom, kdo to byl Svoboda a jak se zasloužil o svobodu naší vlasti, protože ve škole se o tom nedovědí. "Ani většina sdělovacích prostředků není ochotna a schopna přiznat pravdu o generálu Svobodovi, ačkoliv by si poctu ve všech našich médiích zasloužil. Snad příští rok, kdy občané v Hroznatíně budou slavit 120. výročí jeho narození. A to 21. listopadu 2015 v 11 hodin u jeho památníku. K tomuto kulatému jubileu zorganizuji v Poslanecké sněmovně PČR zvláště pro mladé lidi seminář o prezidentovi republiky a generálovi Svobodovi," uvedl na mítinku Zahradníček.

    Z dalších řečníků pak např. atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně Sergej Mitjajev zdůraznil, že armádní generál L. Svoboda se stal hrdinou 2. světové války a symbolem českého národního odboje proti fašismu. Je nositelem mnoha vyznamenání a titulů, včetně Řádu Bílého lva a Hrdina SSSR. Ruský atašé uzavřel svůj projev slovy, že Svoboda byl, je a zůstane skutečným hrdinou a skutečným vlastencem!

    Vzpomínkového aktu se zúčastnil v sobotu v Hroznatíně už tradičně zástupce řádu skotských Templářů Svatopluk Haukwitz ve slavnostní uniformě. Na závěr si přítomní zazpívali slavný pochod "Přes spáleniště...," tedy Směr Praha!  (vž)

 

 Dcera Ludvíka Svobody prof. Zoe Klusáková-Svobodová (89).

Pamětní síň prezidenta Ludvíka Svobody.

Foto: Tibor Dávid a Václav Žalud