Oddělení dějin literatury

07.11.2017 20:05

    Toto oddělení bylo založeno v roce 1958 PhDr. Jiřím Hájkem, CSc., a patří mezi mladší oddělení v Moravském zemském muzeu. Po několika letech bohaté činnosti byl jeho záběr rozšířen na teritorium historické Moravy.

    Fondy oddělení dnes čítají na sto tisíc sbírkových předmětů. Návštěvník na výstavě najde předměty a písemné materiály z 19. a 20. století. Fondy uchovávají pozůstalosti spisovatelů, literárních vědců i amatérských sběratelů. Obsahují rukopisy a korespondenci, ale také obrazový materiál, audiovizuální a výtvarná díla, osobní doklady, nebo předměty přímo z majetku jednotlivých autorů. Návštěvník může na výstavě vidět také ukázku rukopisu Maryši bratří Mrštíků, dále rukopisy Gabriely Preissové, Rudolfa Těsnohlídka, Ludvíka Kundery nebo Oldřicha Mikuláška, dopisy Otokara Březiny, Jakuba Demla, Jiřího Mahena, nebo Františka Halase a také dopisy malířky Toyen. Z tisků je zde představena Bible kralická jednodílná z roku 1596 a ukázky kramářských písní vydaných v 19. století.

    Ve sbírkách je možno najít také výtvarná díla (například busty Vladimíra Preclíka, nebo ze souboru Generace avantgardy: Jiřího Mahena, Vítězslava Nezvala, Františka Halase a S. K. Neumanna), ta je možno vidět ve stálé expozici Corpus litterarum v Domě Jiřího Gruši. Z drobnějších výtvarných děl najdeme na výstavě také ukázku poštovních známek a pamětní minci s literární tematikou.

    Výstavní prostor: Dietrichsteinský palác, sál Karla Valocha, Zelný trh 8, Brno. Výstava potrvá do 10. prosince 2017.

Text a foto: Petr Michl