6. ročník grantového programu ČSOB a Era pro podporu regionů

Oceněné projekty z jižní Moravy

    V závěru června 2012 se novináři seznámili v příjemném prostředí Brněnské přehrady s oceněnými projekty na podporu regionů naší republiky. Československá obchodní banka a Era/Poštovní spořitelna letos podpořily ve spolupráci s Nadací VIA celkem 46 projektů celkovou částkou vyšší než 2,1 milionu korun. Pro nezasvěcené dodejme, že Nadace VIA vznikla v roce 1997 a podpořila už více než 6 500 projektů z oblasti místního rozvoje, neziskových organizací a dobročinnosti. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráci mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli.

    Počátky grantového programu ČSOB a Poštovní spořitelny pro podporu regionů spadají do roku 2007 (v roce 2011 se název změnil na ČSOB a Era pro podporu regionů). Za uplynulých pět let bylo na komunitní projekty v regionech rozděleno více než 14 milionů korun. Pro menší komunitní granty nyní platí nová pravidla. Aktivně se může zapojit i široká veřejnost, která je přímo vtažena do přípravy a realizace projektů. Loni tato změna poněkud snížila počet přihlášených projektů, ale zároveň zvýšila jejich kvalitu. A to je rozhodující. Ve srovnání s minulým rokem se počet žádostí zvýšil o pětinu.

    Jak už bylo řečeno, dvě nezávislé hodnotící komise letos rozhodly o podpoře 46 projektů. Největší počet podpořených projektů (10) má Ústecký kraj, Jihomoravané dostanou pět grantů. Oceněné projekty se pokusíme alespoň stručně přiblížit:

Návrat oskeruše
Občanské sdružení Sorbus, Břeclav (52 785 Kč)

    Z krajiny obklopující Pavlovské vrchy zmizely tisíce ojedinělých ovocných stromů, které byly rovnoměrně rozprostřeny v krajině. Cílem projektu je tento negativní trend zastavit a aktivně zapojit místní veřejnost do vysazování nových stromků. Do krajiny se tak začnou vracet nejen stromy, ale i lidé, kteří zde žijí. Vysazován bude především jeřáb oskeruše – vzácný teplomilný ovocný strom, který se pod Pálavou v minulosti hojně vyskytoval.

Nová zeleň pod Starou branou – partnerství obyvatel, zeleně a židovské historie
Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15, Mikulov (68 550 Kč)

    Centrum ekologické výchovy se zaměřuje na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí, učitelů, místních obyvatel i turistů. Cílem projektu je vytvoření vzájemných vazeb mezi obyvateli bytových domů při plánování a revitalizaci prostranství U Staré brány, ale také samotná revitalizace prostoru se zelení za spolupráce místních spolků a samosprávy, doplnění plochy o mobiliář a rozšíření naučné židovské stezky.

Komunitní centrum Knihovna na zámku
Líšeň sobě, Brno (69 000 Kč)

    Projekt reaguje na zrušení pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Líšni a zájem veřejnosti na jejím zachování a rozvinutí se v komunitní centrum. Cílem projektu je zapojení organizací i místních obyvatel do vzniku a provozu komunitního centra s dobrovolnicky vedenou knihovnou, čímž přispěje ke kulturnímu obohacení obce a zapojování místních do společenského a občanského dění.

Revitalizace sladovny Briess
Občanské sdružení Skupina Jasan, Brno (70 000 Kč)

    Brněnské sdružení Skupina Jasan usiluje o revitalizaci sladovny Briess ležící na území městské části Brno-sever v Husovicích. Bude nezbytné zbavit sladovnu suti, pozůstatků minulé výroby a vyčistit okolí. Revitalizace prostoru přístupného veřejnosti umožní bezpečnější pohyb širokému spektru obyvatel Husovic, včetně rodičů s dětmi, cyklistů, návštěvníků a veřejnosti procházející areálem.

Komunitní sad Křtiny
Občanské sdružení Horní mlýn, Křtiny (43 100 Kč)

    Hlavním cílem projektu je vybudovat v Křtinách komunitní sad, který bude sloužit místním občanům a návštěvníkům Moravského krasu. Vznikne odpočinková zóna uprostřed obce, místo pro společná setkání a prostor k výuce týkající se životního prostředí.

–o–

    Menší komunitní granty byly tedy rozděleny. Druhou šanci dostaly i projekty z minulého roku, o nichž během února rozhodli svým hlasováním zaměstnanci ČSOB a Poštovní spořitelny. Soutěž v oblasti velkých komunitních grantů na své vítěze teprve čeká. Žádosti lze podávat od 25. července do 27. září 2012.  (jbo)

 


 

Snímky z besedy brněnských novinářů pořídil Jaroslav Bobek.