Připravují Mezinárodní bienále studentského designu

O technické památky je stále značný zájem

Nová umělecká práce fotografky Ireny Armutidisové – Horizonty mlhy

21.03.2016 20:05

    S nastupujícím jarem se postupně otevírají brány většiny kulturních památek. Návštěvnická sezona začíná i v Technickém muzeu v Brně, které má ve své správě šest významných mimobrněnských objektů s tematickými expozicemi.

    Od dubna budou pro veřejnost otevřeny národní kulturní památky (NKP) Větrný mlýn v Kuželově, Vodní mlýn ve Slupi a Stará huť u Adamova. První letošní návštěvníci v nejbližších dnech zavítají také do Barokní kovárny v Těšanech a do Areálu československého opevnění v Šatově. Památky jsou v dosahu veřejné dopravy, nebo můžeme přijet vlastním automobilem, popřípadě se vydat po turistických značkách či cyklostezkách. Jak je libo. Jedinou výjimkou je Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou. Tam musíme dojít pěšky. Ale nebojte, je to docela příjemná (asi dvacetiminutová) procházka. Jen připomínáme, že s ohledem na povětrnostní podmínky Vysočiny zde otevírají až v květnu.

    O technické památky je neustálý zájem. Ve většině míst chystají i zajímavé doprovodné akce s lákavými názvy – Jaro na mlýně, Oživená pevnost, Kovářská sobota, Fouká vítr ze strnišť… Děti i hraví dospělí návštěvníci si na tematických zábavně naučných stanovištích ověří své znalosti, postřeh a dovednosti.

    Větrný mlýn v Kuželově na Hodonínsku (NKP) postavili jeho majitelé pravděpodobně v roce 1842. Více než sto let sloužil zemědělcům z Kuželova, Hrubé Vrbky a dalších vesnic, v roce 1946 jeho činnost ustala. Je to jeden z mála dochovaných větrných mlýnů tzv. holandského typu.

    Vodní mlýn ve Slupi (NKP) se nachází kousek od Znojma, nedaleko rakouských hranic. Expozice s názvem Vývoj mlynářství získala v roce 2009 první místo v soutěži Gloria musealis v kategorii Muzejní počin roku. Návštěvníci se zde seznámí s celým procesem mletí obilí.

    Stará huť u Adamova v Moravském krasu (NKP) je pozůstatek hutnického komplexu, který nechal v údolí Křtinského potoka vybudovat v první polovině 18. století kníže Jan Adam z Lichtensteina. Součástí památkového areálu jsou navážecí rampy, vysoká dřevouhelná železářská pec, dvě pece na pálení vápna a bývalá modelárna.

    Barokní kovárna v Těšanech (jižně od Brna) byla součástí vrchnostenského dvora už ve středověku, její současná podoba pochází z roku 1700. Součástí expozice je kovářská dílna s výhní, měchy, kovadlinou, ponkem, nářadím a dalším vybavením. Žila zde Marie Turková, která se pro Aloise Mrštíka stala předlohou k divadelní hře Maryša.

    Areál československého opevnění v Šatově u Znojma zpřístupnilo Technické muzeum před deseti lety. Tento nedokončený objekt vznikl v roce 1938, po válce ho používala Československá armáda. Současná expozice připomíná osmdesátá léta minulého století.

    Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou (na Žďársku) kdysi zpracovával železnou rudu vytěženou v okolí. Zanikl v 17. století. Hlavní budova byla později přestavěna na mlýn, který fungoval až do druhé světové války. V roce 2011 zde vznikla expozice hamernictví a dřevařství.

Tisková konference v Technickém muzeu v Brně. Zleva: tisková mluvčí Klára Havlíčková, autorka výstavy Horizonty mlhy Irena Armutidisová, vedoucí oddělení dokumentace vědy a techniky Petr Nekuža a technický náměstek ředitele Ivo Štěpánek.

    Udržování kulturních památek v řádném technickém stavu vyžaduje značné finanční prostředky. Všude „narážíme“ na peníze. Nelze se divit, že některé věci nejdou tak rychle, jak bychom si představovali. Je potěšitelné, že i za této složité situace se pracovníkům Technického muzea v Brně daří získávat nové objekty a exponáty. Na tiskové konferenci jsme se zajímali, co je v současné době na pořadu dne. Tedy alespoň dva příklady. Na Šlahamru byla uvedena do provozu rámová pila (katr) a mlátička. A právě v těchto dnech se pracuje na rekonstrukci pancéřové závory, která měla před druhou světovou válkou chránit naši jižní hranici.

Design.s 2016

    Pracovníci Technického muzea v Brně se právě připravují na jednu z nejdůležitějších událostí letošního roku – Mezinárodní bienále studentského designu Design.s 2016. Jihomoravská metropole bývá často označována za město designu. Tuto tradici je zapotřebí neustále připomínat, rozvíjet a posilovat. Mezi pětistovkou přihlášených prací jsou i tentokrát zajímavé návrhy – traktor, auto, tramvaj, čtyřválcové zakružovadlo plechů, ale také spousta drobnějších věcí, například stojan na kola, šaty, sněžnice či bytové zařízení a doplňky. Některé práce už zhlédli návštěvníci mezinárodního veletrhu REGIONTOUR 2016. Vítězné návrhy budou oceněny a vystaveny. Do Technického muzea se na ně můžete přijít podívat od 16. června do 10. října. Zajímavá bude bezpochyby i doprovodná výstava diplomových magisterských prací studentů Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

    Bienále Design.s vzniklo před dvěma lety. Ke studentům Vysokého učení technického v Brně a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se letos připojili i budoucí designéři z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Výstava fotografií Ireny Armutidisové

    Od úterý 22. května 2016 je v Technickém muzeu v Brně zpřístupněna výstava fotografií Ireny Armutidisové Horizonty mlhy. Autorka působila více než dvě desítky let ve fotografickém ateliéru Moravské galerie v Brně. Obrázky uměleckých děl publikovala v domácích katalozích a monografiích i v zahraničních publikacích. Fotografovala motivy zdůrazňující výjimečnost staveb významných brněnských architektů, například Ernsta Wiesnera. Její práce jsou zastoupeny v českých veřejných a soukromých sbírkách i v zahraničních galeriích. Nyní působí jako pedagožka na Fakultě výtvarných umění VUT a úzce spolupracuje s Technickým muzeem v Brně.

    V posledních letech se stala nejpodstatnějším námětem její práce krajina. Na současné výstavě představuje 25 fotografií. Spíše než čistou realitu zachycují dojmy, vyvstávající z daného místa a času. Na první pohled fádní příroda se tak mění v silně působící scenerii. Záběry krajiny v mlze jsou skutečnými fotografickými obrazy, nikoliv jen dokumentárními momentkami náhodně pořízenými na cestách. Až budete mít cestu kolem muzea, přijďte se podívat. Výstava potrvá do 4. září 2016.  (jbo)

 

Z výstavy fotografií Ireny Armutidisové Horizonty mlhy.

Foto: Petr Michl