Ne tak dávno, ne tak daleko

06.08.2017 14:15

    Pod tímto názvem připravuje Osvětimské státní muzeum první putovní výstavu předmětů z nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Podle organizátorů je cílem přiblížit hrůzy holocaustu širokému publiku a vyslat varovný signál dalším generacím. Sbírka 600 exponátů z tábora smrti zavítá do 14 měst v Severní Americe a Evropě. Bude vyprávět příběhy osvětimských vězňů prostřednictvím jejich osobních věcí; zahrne také předměty, které patřily pachatelům hrůz z Osvětimi, mužům a ženám jednotek SS, kteří tábor vybudovali a dohlíželi na jeho provoz.

    Návštěvníci si budou moci prohlédnout také dobytčí vagon, v němž sváželi nacisté vězně do koncentračních táborů. Mezi lety 1940–1944 bylo v Osvětimi zavražděno přes milion lidí. Mezi oběťmi bylo i několik tisíc československých Židů.

    „Svět se v současné době pohybuje nejistým směrem,“ řekl ředitel muzea Piotr Cywiński. Výstava se podle něj může stát varováním před tím, že není možné „budovat budoucnost na nenávisti, rasismu, antisemitismu a nekonečném pohrdání jinou lidskou bytostí.“

    Cílem výstavy je přiblížit dění v táboře také lidem, kteří se do Osvětimi pravděpodobně nikdy nedostanou.

ERIKA BEZDÍČKOVÁ