Návštěvnické centrum Mendelaria chtějí otevřít už v pololetí

29.01.2014 09:25

    Moderní návštěvnické centrum s názvem „Mendelarium – atraktivní svět genetiky“ budují odborníci nákladem 44,2 milionu Kč (z toho 85 % platí EU a 15 % státní rozpočet ČR) v Moravském zemském muzeu v Brně.

Tento tříletý projekt má přijít do užívání dle plánu letos v září. Na dnu otevřených dveří budovatelé uvedli, že chtějí být hotovi už v pololetí. Tedy otevřít unikátní návštěvnické a vědecké centrum popularizace vědy a výzkumu v oboru aktuální molekulární biologie, genetiky a její historie s odkazem na Johanna Georga Mendela, zakladatele moderní genetiky. Ten poprvé přednesl svoji objevitelskou teorii přenosu dědičných jednotek v  r. 1865 v Brně.

    Rodící se expozice využívá historicky významné prostory spojené s organizační a vědeckou činností Mendela. Konkrétně v sálech Hospodářské společnosti v Biskupském dvoře MZM, dle encyklopedií obdoby moravské akademie věd, kterou objevitel genetiky v r. 1855 zakládal a pak spoluřídil. Hospodářská společnost ustavila Moravské zemské muzeum. Je to jediná dodnes nepřetržitě fungující odborná vědecká instituce ve světě. Na její činnosti se Mendel podílel.

    Projekt vytváří atraktivní a odborné kvalitní prostředí pro získávání a šíření poznatků, které budou motivovat další vzdělávání učitelů, studentů a veřejnosti. Podnítit má u nich zájem o vědu a výzkum v molekulární biologii a genetice. Skládá se z částí – od genu k jeho funkci v buňce, využití získaných poznatků v laboratorní práci a přispění Mendelových objevů k získání Nobelových cen ve světě, vliv na DNA.  (vž)

 


Foto: Václav Žalud