Spolupracují se zkušenými odborníky z praxe

Národní centrum regionů

    Možná ani nevíte, že součástí areálu Staré radnice v Brně je také objekt v Panské ulici č. 13. Sídlí zde Národní centrum regionů, s.r.o. – vzdělávací společnost akreditovaná u Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Už z názvu je patrné, že centrum si dalo do vínku napomáhat rozvoji regionů, umožnit zástupcům měst a obcí scházet se a užívat široké nabídky služeb. Zájemců z řad neziskových organizací, kulturních institucí, škol a sociální sféry je opravdu hodně. Klienti oceňují zejména kvalitu, pohotovost, přátelskou atmosféru a spolehlivost služeb.

    „Kromě vzdělávacích a poradenských akcí v celé České republice připravujeme i nejrůznější školení podle přání našich klientů,“ říká ředitelka Národního centra regionů Jiřina Nehybová. „Podle zadání klienta navrhneme model vzdělávací akce. Snažíme se vyhovět individuálním potřebám z hlediska obsahu, termínu, délky trvání, místa konání i výběru odborného lektora, případně týmu expertů a konzultantů. Spolupracujeme s předními odborníky, zkušenými lektory, tvůrci legislativních norem, s konzultanty z řad metodiků příslušných ministerstev, krajských či finančních úřadů, auditorů, právníků a dalších expertů z praxe.“

    Hlavním cílem partnerské spolupráce je utvářet programy pro celoživotní vzdělávání zejména ve vyšších manažerských pozicích, aktualizovat a prohlubovat manažerské znalosti a schopnosti. Pro realizaci celoživotního vzdělávání a prezenční část vzdělávacích programů slouží výukové prostory a kapacitou 25 osob, vybavené počítači, projektorem, promítacím plátnem a další technikou potřebnou při přednáškách. Není bez zajímavosti, že zdejší areál byl využíván pro prezentaci radnice už v období let 1373 až 1935. Vytvoření Národního centra regionů bylo tedy vlastně pokusem o navrácení vážnosti, jíž se tyto objekty těšily v minulosti. Zdá se, že tento záměr se zdařil.

    Součástí Národního centra regionů jsou i výstavní prostory Třináctka s možností bohaté výstavní a kulturní činnosti. Píšeme o nich kulturní rubrice v článku Ztracené obrazy krajiny. (jbo)

 

Bližší informace o Národním centru regionů, s.r.o., najdete zde.