Na návštěvě v Diakonii ČCE

12.04.2013 18:35

    Klub novinářů-seniorů při svých pravidelných akcích tentokrát zvolil návštěvu brněnského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické, sídlící v Hrnčířské ulici č. 27. Náročný pěší výstup do třetího patra zvládlo jedenáct zúčastněných. Přivítal je ředitel brněnské Diakonie Jan Soběslavský a seznámil je s organizací a smyslem této bohulibé instituce.

    Diakonie ČCE je jednou z největších nestátních organizací, zabývajících se sociálními službami a občanskou pomocí. Poskytuje sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby. Pomáhá rodinám s postiženými dětmi i seniory, provozuje nízkoprahové kluby pro mládež, různá zařízení pro seniory i hospic pro umírající.

    Centrum v  Brně má v současné době patnáct zaměstnanců, kteří působí v pečovatelské službě, v Centru denních služeb Brno a Chráněném bydlení Ovečka a poskytují péči zhruba šedesáti seniorům a osobám s duševním onemocněním. Středisko je i kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Od roku 2007 patří k brněnskému středisku i pobočka v Letovicích, kde se osm zaměstnanců v Centru denních služeb Letovice a Chráněném bydlení Letovice zabývá péčí o dvanáct klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Aktualitou je záměr zřídit další přidružený objekt, a to Chráněné bydlení Nosislav. V souvislosti s položením základního kamene stavby se v sále Husova domu v Nosislavi uskuteční v neděli 21. dubna 2013 v 15 hodin slavnostní akce, které se zúčastní významné osobnosti. Centrum by se podle plánu mělo začít stavět letos v červnu a koncem příštího roku by objekt již mohl sloužit svému účelu.

    Ředitel střediska zvědavým novinářům odpověděl na všechny otázky, obyčejné i dotěrnější. Ti se tak mimo jiné dověděli, že při výběru klientů není podstatná víra, ale místní příslušnost a datum přihlášky, zaměstnanci se vzdělávají podle svých vzdělávacích plánů, klienti si do denního centra vozí svoji svačinu z domu, aby měli to, na co jsou zvyklí, na čaje o páté chodí obvykle pět lidí, ale celkem se jich vystřídá dvacet až pětadvacet a řadové pečovatelky berou třináct až čtrnáct tisíc hrubého a vedoucí pracovníci dvacet až dvaadvacet, takže kvůli penězům se tato práce dělat nedá. V závěru návštěvy si novináři prohlédli denní centrum. Další informace mohou zájemci získat zde nebo na telefonu 549 242 279.  (jis)

 

Foto: Petr Michl